Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovni prenos podatkov

Hiter in varen paketni podatkovni dostop do službenega okolja

Pošlji povpraševanje
Varen Splet Naprave Hero

Varno in udobno dostopajte do podatkov v podjetju (lokalnega intraneta, lokalnih strežnikov s podatki ...).

Storitev Poslovni prenos podatkov vam omogoča hiter in varen paketni podatkovni dostop do vašega informacijskega sistema in s tem uresničuje zahtevo po zanesljivi povezanosti z informacijskim sistemom tudi zunaj pisarne.


Priključna taksa (vzpostavitev poslovnega APN) je enkratni znesek v višini 78,68 EUR, ne glede na število vključenih SIM-kartic. Cena ne vsebuje DDV.

Storitev Poslovni prenos podatkov deluje tudi v tujini, v vseh državah pri mobilnih operaterjih, s katerimi ima Telekom Slovenije vzpostavljeno gostovanje mobilnega prenosa podatkov.

S tem sta izboljšani produktivnost in kakovost dela, saj je lahko za dostop do podatkov v omrežju paketna podatkovna zveza ves čas vzpostavljena, tako da se izmenjava podatkov izvaja v realnem času. Na ta način bolje izkoristite vaše človeške in informacijske vire, poslovanje pa je hitrejše, enostavnejše in gospodarnejše. Za pridobitev ustreznih informacij nista potrebna prisotnost v pisarni ali neposreden stik s sodelavci. Dostop do svojega internega računalniškega omrežja lahko omogočite tudi svojim poslovnim partnerjem.

Varnost je zagotovljena. Družba Telekom Slovenije omogoča dostop do naročnikovega informacijskega sistema/intraneta samo s SIM-kartic, ki jih določi naročnik. Za dodatno varnost lahko naročnik poskrbi tudi z uporabo RADIUS-strežnika.

RADIUS je storitev za preverjanje dostopa do računalniškega omrežja (Authentication Dial User Service) in omogoča:

  • dodatno varovanje dostopa prek storitve Poslovni PP s preverjanjem uporabniškega imena in gesla,
  • d​​odeljevanje privatnih statičnih IP-naslovov uporabnikom.

Družba Telekom Slovenije naročniku pomaga pri vseh fazah priprave podatkovnega priklopa prek poslovnega omrežja UMTS/GPRS. Za aktiviranje storitve je najprej potrebna vzpostavitev povezave med mobilnim omrežjem Telekoma Slovenije in naročnikovim intranetom. Povezava se lahko vzpostavi:

  • skozi IPSec-tunel prek javnega interneta.

Naročniku je ob tem dodeljena njegova lastna dostopna točka APN. Po vzpostavitvi povezave med omrežjema je potrebno aktivirati storitev na naročnikove SIM-kartice (min. 3 SIM kartice). Storitev se aktivira na pisno zahtevo naročnika le na tistih SIM-karticah, s katerih želi omogočiti dostop do svojega intraneta. Za uporabo storitve je potrebna še nastavitev terminala: vnos ustreznega APN-ja ter po potrebi še uporabniško ime in geslo.

Uporabniki storitve Poslovni prenos podatkov lahko storitev vključite na obstoječem paketu z zakupljenimi količinami ali se odločite za eno od storitev Dodatni zakupi na katerem od drugih naročniških paketov oziroma za paket Telemetrija.

Hitrost prenosa podatkov prek dostopne točke poslovni APN na posamezni kartici SIM je omejena na največ 20/5 Mbit/s.