Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Dokumentni sistem

Dokumentni sistem je sodobna, varna, modularna in uporabniško naravnana rešitev.

Oddaj povpraševanje
Dokumentni Sistem

Dokumentni sistem (BusinessConnect) je sodobna, varna, modularna in uporabniško naravnana rešitev za podporo vodenja dokumentarnega gradiva in nadzora poslovnih procesov. Združuje najboljše prakse iz poslovnega okolja in javne uprave.

Rešitev je zasnovana skladno s SOA arhitekturo in v praksi omogoča učinkovito vodenje dokumentacije v organizaciji. Pri tem omogoča generično povezovanje z raznovrstnimi sistemi, saj nudi dobro dokumentirane spletne vmesnike, ki zagotavljajo poljubno dokumentno-procesno integracijo s strankinimi zalednimi sistemi.

Glavne prednosti: 

 • tesna integracija z MS Office
 • pripravljene standardizirane predloge (z glavo in nogo)
 • pooblaščanje in nadomeščanje
 • napredni sistem obveščanja uporabnika (e-mail, barvne oznake)
 • vgrajena infrastruktura za digitalno podpisovanje (tudi z digitalnim certifikatom)
 • dodajanje priponk k glavnemu dokumentu
 • podpora komentiranju dokumenta
 • podpora dajanju dokumenta v seznanitev
 • dajanje nalog in rokov za izvedbo
 • napredno iskanje dokumentov po različnih kriterijih in po vsebini („full text search“)
 • enostavno povezovanje dokumentov
 • avtomatska izdelava poročil in izvoz v Excel
 • povezovanje z najrazličnejšimi zalednimi sistemi (dokumentirani spletni vmesniki)

Uporabniški vmesnik je intuitiven, enovit in prilagodljiv.

Pri razvoju aplikacije so bili upoštevani naslednji standardi in regulativa:

 • varstvo osebnih podatkov (GDPR, ZVOP)
 • upravljanje elektronskih dokumentov (Moreq, Moreq2)
 • regulativa na področju elektronskega poslovanja (ZVDAGA, ZEPEP, ETZ, Uredba o upravnem poslovanju)
 • popolna usklajenost z zakonodajo (ZUP, ZTP)
 • certifikati in dobre prakse (Certifikat Arhiva RS, dobre prakse iz poslovnega sveta in javne uprave)

Moduli rešitve:

 • vložišče: Proces vhodnoizhodne pošte in interna distribucija
 • likvidacije: Potrjevanje vhodnih knjigovodskih listin
 • pogodbe: Proces usklajevanja priprave pogodb in enotni repozitorij
 • kadrovska: Personalne mape, potni nalogi, odsotnosti
 • seje: Seje uprave, nadzornih svetov, kolegijev
 • nabava: Proces priprave zahtevkov, potrjevanje, nabavne mape
 • vodenje sistema kakovosti: Vodstveni pregledi, preventivni in kurativni ukrepi
 • projektne mape: Vodenje in potrjevanje projektne dokumentacije
 • reklamacijski postopki: Vodenje reklamacijskih postopkov
 • e-arhiv: Zakonsko skladna elektronska hramba
 • mobilnost: Široka podpora mobilnosti uporabe