Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Regulativa

PUH 4246

Na osnovi Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.130/2022 in 18/23 - ZDU-1O) in Priporočila Evropske komisije o upoštevnih trgih 2020/2245 je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) dolžna opraviti analizo posamičnega upoštevnega trga in v analizi določiti produktne, storitvene in geografske trge, ki ustrezajo razmeram v državi.

Zakon določa, da v kolikor AKOS na podlagi analize upoštevnega trga ugotovi, da obravnavani trg ni dovolj konkurenčen, z odločbo določi operaterja oziroma operaterje s pomembno tržno močjo na tem trgu, ter mu z odločbo naloži vsaj eno izmed obveznosti iz 149. do 154. člena tega zakona.

AKOS je na določenih upoštevnih trgih kot operaterja s pomembno tržno močjo določil družbo Telekom Slovenije, d .d., ki ji med drugimi obveznostmi nalaga tudi:

  • obveznost, da na pregleden način objavi krajši opis modela stroškovnega računovodstva, ki prikazuje vsaj glavne kategorije, po katerih so stroški razvrščeni v skupine in pravila, ki se uporabljajo za razporeditev stroškov.

Dokumenti

Kakovost

Eden izmed strateških ciljev Telekoma Slovenije je okrepitev usmeritve k uporabnikom z zagotavljanjem visoko kakovostnih storitev. Kakovostne storitve so naš strateški cilj in zakonska obveznost. Stalna skrb za uporabnika je načelo po katerem se ravnamo, ker si želimo najvišjo možno raven zadovoljstva uporabnikov.

Kontakti v regulativi

Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana