Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Regulativa

PUH 4246

Na osnovi Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. Uradni list RS, št.109/2012, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Priporočila Evropske komisije o upoštevnih trgih je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) dolžna opraviti analizo posamičnega upoštevnega trga in v analizi določiti produktne, storitvene in geografske trge, ki ustrezajo razmeram v državi.

Zakon določa, da v kolikor AKOS na podlagi analize upoštevnega trga ugotovi, da obravnavani trg ni dovolj konkurenčen, z odločbo določi operaterja oziroma operaterje s pomembno tržno močjo na tem trgu, ter mu z odločbo naloži vsaj eno izmed obveznosti iz 102. do 107. člena tega zakona.

AKOS je na določenih upoštevnih trgih kot operaterja s pomembno tržno močjo določil družbo Telekom Slovenije, d .d., ki ji med drugimi obveznostmi nalaga tudi:

  • ​​obveznost posodobitve podrobnih stroškovnih kalkulacij posameznih storitev in na podlagi stroškovne metodologije dolgoročnih prirastnih stroškov s pribitkom (LRIC+) in na svojih spletnih straneh na pregleden način objaviti krajši opis sistema
  • obveznosti vodenja ločenih računovodskih evidenc.
Kontakti v kontrolingu in regulativi

Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana