Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Odkup in najem opreme

Odkup In Najem Opreme Za Operaterje


Telekom Slovenije, d. d., ponuja operaterjem možnost nakupa ali najema telekomunikacijske opreme v primeru da med Telekomom Slovenije in operaterjem obstoja skupni interes za tovrstno obliko sodelovanja in v kolikor Telekomu Slovenije, d. d., to dovoljujejo pogodbe z dobavitelji. Ponudba velja samo za dobavo opreme, ki jo v določenem trenutku pri dobaviteljih kupuje Telekom Slovenije, d. d., in jo ponudi na podlagi povpraševanja operaterja. Telekom Slovenije, d. d., ob sprejetju naročila lahko zahteva tudi ustrezno zavarovanje plačila. Ta ponudba Telekoma Slovenije, d. d., ne obvezuje, da vedno na povpraševanje operaterja tudi odgovori s ponudbo telekomunikacijske opreme v odkup ali najem.

Podrobnejši opisi pogojev nakupa in najema s opredeljeni v nadaljevanju.

Osnovni pogoji nakupa opreme

Telekom Slovenije, d. d., na željo operaterja zagotovi dobavo in montažo telekomunikacijske opreme za operaterja. Telekom Slovenije, d. d., pripravi ponudbo za operaterja na osnovi njegovega povpraševanja v katerem operater med drugim opredeli potrebno količino telekomunikacijske opreme, kakšni so pričakovani roki dobave, kje in kako namerava opremo uporabiti in druge potrebne informacije za dobavo in montažo opreme operaterju.
Ponudba je vezana na konkretno povpraševanje operaterja.

Telekom Slovenije, d. d., omogoča nakup telekomunikacijske opreme samo v primeru, da operater sklene s Telekomom Slovenije, d. d., tudi pogodbo o vzdrževanju telekomunikacijske opreme.

Osnovni pogoji najema opreme

Telekom Slovenije, d. d., na željo operaterja zagotovi dobavo in montažo telekomunikacijske opreme in jo odda operaterju v najem pod posebnimi pogoji najema. Telekom Slovenije, d. d., pripravi ponudbo za operaterja na osnovi njegovega povpraševanja v katerem med drugim opredeli kakšno vrsto opreme zahteva, kakšni so pričakovani roki dobave, kje in kako namerava opremo uporabiti in druge potrebne informacije za dobavo in montažo opreme operaterju. Ponudba je vezana na konkretno povpraševanje operaterja. Ponudba Telekoma Slovenije, d. d., za najem bo pripravljena za vsako dobavo opreme operaterju in sicer na način, da bo operater pred oziroma ob predaji montirane opreme plača enkraten znesek, za dobavljeno opremo pa bo plačeval tudi mesečno najemnino.

Telekom Slovenije, d. d., omogoča najem telekomunikacijske opreme samo v primeru, ko operater:

  • uporablja pri Telekomu Slovenije, d. d., tudi storitve za povezavo najete telekomunikacijske opreme,
  • sklene s Telekomom Slovenije, d. d., tudi pogodbo o vzdrževanju najete telekomunikacijske opreme,
  • soglaša, da bo imel vso dobavljeno telekomunikacijsko opremo v najemu najmanj 4 leta.

Telekom Slovenije, d. d., operaterju v primeru najema omogoča, da odkupi telekomunikacijsko opremo, ki jo ima v najemu v skladu s pogoji minimalne dobe najema telekomunikacijske opreme, v kolikor se operaterja ne dogovorita drugače.

Telekom Slovenije, d. d., bo v primeru ustreznih napovedi potreb operaterja, skladno z določili pogodbe, v primeru najema omogočal operaterju najem dodatne opreme na podlagi v naprej dogovorjenih okvirnih rokov dobave.

Cene in ostali pogoji so določeni s pogodbo. Operaterja se seznani s ponudbo na osnovi njegove zahteve.

Spletno povpraševanje

Preko enostavnega obrazca oddajte povpraševanje za naše storitve.

Kontakti v domači veleprodaji

Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana

Kontakti v kontrolingu in regulativi

Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana