Pošljite nam povpraševanje:

Izbrana storitev

Daljinske števčne meritve

Opis storitve

Rešitev omogoča komunalnim podjetjem digitalizacijo merilnih mest (števcev) ter vzpostavitev samodejnega odčitavanja porabe in stanja energentov.

GLAVNE PREDNOSTI
  • ročno/daljinsko odčitavanje (ni stroškov prevoza, vzdrževanja vozil …),
  • natančnejši obračun dobavljenih količin energije, kar zmanjša število reklamacij,
  • večji nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja,
  • vodenje evidence umerjanja in zamenjave,
  • ugotavljanje napak in odkrivanje komercialnih izgub omrežja.

Pošljite nam povpraševanje:

Podatki, označeni z zvezdico (*), so obvezni.

*
Podatek je obvezen!
*
Podatek je obvezen!
*
Podatek je obvezen!
*
Podatek je obvezen!