Izbirate lahko med:

 • Varen poslovni splet – mobilni Zagotavlja zaščito mobilnih naprav, ko so le-te povezane v splet prek mobilne podatkovne povezave. Storitev deluje v domačem omrežju in tudi v tujih omrežjih. Če poskuša uporabnik mobilne naprave dostopati do nevarne spletne domene, mu storitev to prepreči, uporabnik pa prejme o tem obvestilo.
 • Varen poslovni splet – fiksni Zagotavlja zaščito vseh naprav in uporabnikov na določenem fiksnem internetnem priključku. Vse naprave, ki se v splet povezujejo prek zaščitenega priključka, so varne pred škodljivimi spletnimi domenami. Če poskuša uporabnik računalnika, računalnik sam, strežnik, aplikacija ali mobilna naprava na WiFi-omrežju v podjetju dostopati do nevarne spletne domene, storitev to prepreči, uporabnik pa prejme o tem obvestilo.
 • Varen poslovni splet − napredni Storitev je nadgradnja storitve Varen poslovni splet in omogoča vrsto dodatnih možnosti:
  • dostop do storitvenega portala Cisco Umbrella,
  • nastavitev lastne politike varnosti,
  • namestitev in uporabo prehodnega DNS-strežnika v podjetju, kar omogoča pregled dogodkov po posameznih delovnih postajah,
  • namestitev in uporabo DNS-klienta na računalnik in s tem zaščito tudi izven domačega (službenega) omrežja.