0

Nadzorno operativni center

Nadzorno-operativni center Telekoma Slovenje je celovita storitev proaktivnega nadzorovanja in upravljanja povezav, omrežnih naprav, požarnih pregrad, strežnikov in storitev za nemoteno delovanje IKT-sistema in infrastrukture.


Nemoteno poslovanje podjetja si lahko zagotovite samo z visoko razpoložljivostjo delovanja IKT-sistema. To se lahko zagotovi le z učinkovitim pregledom delovanja ključnih elementov sistema. 

Vse več poslovnih subjektov se osredotoča na pravočasno odkrivanje ter čim hitrejšo preiskavo in odpravo dogodkov, ki lahko občutno vplivajo na kontinuirano poslovanje in delovanje njihovega poslovanja.


Glavne prednosti

  • neprekinjeno spremljanje IKT-okolja 24/7 in vse dni v letu;
  • nadzorovanje delovanja vseh ključnih elementov IKT-sistema in zaznava vzroka pripomoreta, da se ključno zmanjša čas odprave napake, s tem pa izpad v procesih delovanja podjetja;
  • obveščanje izvajalcev in odgovornih na strani naročnika o stanju dogodka;
  • zaposlenim v IKT-segmentu naročnika se ni treba posvečati operativnemu nadzoru delovanja sistemov;
  • pregled delovanja celotnega IKT-sistema v eni točki, pri čemer lahko pristojni vedno dobijo relevantne podatke o stanju posameznega elementa, programa ali povezave;
  • odziv na dogodke s pravočasnimi in ustreznimi ukrepi;
  • prejemanje obvestil in poročil o razpoložljivosti delovanja omrežja ali storitev, ki so na voljo v različnih oblikah.
Nadzorno-operativni center je organiziran v načinu neprekinjenega poslovanja z georedundančno postavitvijo, s čimer je zagotovljena najvišja raven varnosti in razpoložljivosti.Nadzorno-operativni center Telekoma Slovenije je certificiran po mednarodnih standardih: ISO 22301:2012 (SISTEM UPRAVLJANJA NEPREKINJENEGA POSLOVANJA) in ISO/IEC 27001:2013 (SISTEM VODENJA IN VAROVANJA INFORMACIJ).


Sledite nam na družbenih omrežjih

Ne zamudite novih ponudb in akcij prvega slovenskega operaterja.

Pišite nam

Prosimo, izberite vrsto sporočila: