0
Želite preizkusiti storitev Varen poslovni splet? Sporočite nam svoje podatke in storitev lahko brezplačno preizkusite v promocijskem obdobju do 31. 12. 2020.Pogoji promocije in storitve:

 • storitev se vključi za obdobje do 31. 12. 2020, po tem datumu se storitev avtomatsko izključi
 • storitev je v promocijskem obdobju brezplačna
 • tehnični pogoj za vključitev Varen splet – fiksni in Varen splet – mobilni je priključek Telekoma Slovenij , za vključitev Varen splet – napredni to ni potrebno, v primeru da naročnik sam upravlja z DNS nastavitvami mora le te spremeniti po navodilih Telekoma Slovenije
 • storitev pri svojem delovanju obdeluje podatke o spletnem prometu (DNS zahtevki) na internetnem priključku naročnika na katerem je vključena in prepreči dostop do spletnih mest, ki jih prepozna kot nevarna
 • sami odgovarjate za to, da razpolagate z ustrezno podlago za vključitev storitve na svojem internetnem priključku ter za ustrezno obveščanje uporabnikov o uporabi storitve.
 • več informacij o delovanju storitve, obdelavi podatkov pri tem in pogojih storitve vam je na voljo spodaj v pogojih promocije Varen splet


Pogoji

Opis storitve ki je na voljo za vključitev:

 • Storitev Varen poslovni splet učinkovito ščiti uporabnike in sisteme, da se ti ne povezujejo na nevarna spletna mesta. Takšne povezave sistem zaščite Varen poslovni splet takoj prestreže in zaustavi, ter pri tem uporabniku prikaže obvestilo o dogodku.
 • Storitev Varen poslovni splet je mogoče vključiti na vseh internetnih dostopih Telekoma Slovenije, tako fiksnih kot mobilnih.
 • Varen poslovni splet – fiksni je namenjen zaščiti uporabnikov in naprav na fiksnih Internet priključkih Telekoma Slovenije.
 • Varen poslovni splet – mobilni je namenjen zaščiti uporabnikov in naprav na mobilnih Internet priključkih Telekoma Slovenije.
 • Varen poslovni splet – napredni je namenjen zaščiti uporabnikov in naprav na fiksnih Internet priključkih ne glede na ponudnika Internet storitve ter za zahtevnejše naročnike.

Več informacij o storitvi tukaj.

Obdelava podatkov pri uporabi storitve Varen splet

Varen poslovni splet – fiksni in Varen poslovni splet – mobilni

Za delovanje storitve Varen poslovni splet – fiksni in Varen poslovni splet – mobilni ni potrebno zbiranje in obdelava naročnikovih ali uporabnikovih prometnih podatkov izven obsega kot je to za vse druge storitve spletnega dostopa Telekoma Slovenije. Storitev deluje na osnovi pregledovanja DNS zahtev posredovanih na DNS strežnike Telekoma Slovenije s strani uporabnika. Pri uporabi storitve Varen splet se DNS zahtevki uporabnika na sistemu Telekoma Slovenije anonimizirajo ter nato pošljejo na sistem Cisco Umbrella, ki izvaja varnostno preverjanje spletnih domen. V primeru, da se DNS zahteva nanaša na stran, ki jo Cisco Umbrella prepozna kot nevarno, se uporabniku prepreči dostop do spletnega mesta.

V primeru preprečenih dostopov do domen (t.j. le te so bile prepoznane kot nevarne) se do 30 dni hranijo podatki o domeni, čas dogodka ter IP naslov Telekoma Slovenije (in ne končnega naročnika), ki je DNS zahtevo posredoval v preverjanje.

Varen poslovni splet napredni

Varen poslovni splet napredni, poleg osnovne funkcionalnosti opisane zgoraj, zagotavlja večjo varnost z dodatnimi ukrepi, ki zahtevajo tudi dodatno obdelavo podatkov naročnika in njegovih uporabnikov. Obseg dodatne obdelave podatkov je povezan z funkcionalnostmi in ukrepi, ki jih naročnik uporablja na svojem internetnem priključku. Omejen je na podatke in obdelave, ki so za izvajanje storitve potrebni, ter opisan spodaj.

Pri storitvi Varen poslovni splet - napredni se javni IP naslovi naročnika vpišejo v konfiguracijo na sistemu Cisco Umbrella. Sistem beleži blokirane spletne domene. Pri uporabi dodatnih funkcionalnosti kot je DNS prehodni strežnik in DNS klient, sistem zazna in beleži IP naslove posameznih računalnikov. Pri uporabi dodatne funkcionalnosti integracije z Microsoft aktivnim imenikom sistem beleži ime naprave in uporabnika. Pri uporabi dodatne funkcionalnosti spletnega prehodnega strežnika (intelligent proxy) sistem varnostno preverja tudi porabnikov promet, ki ga DNS funkcionalnost predhodno ni eksplicitno prepoznala kot varen (prepustila) ali nevaren (zavrnila).

Podatki se za namen delovanja storitev hranijo in obdelujejo do 30 dni od dneva zabeleženega dogodka, po tem času pa se zbrišejo. Ob izklopu storitve iz kateregakoli razloga (tj. tako pri izklopu s strani naročnika kot pri izklopu s strani Telekoma Slovenije) se podatki izbrišejo takoj po izklopu in se ne hranijo 30 dni.

Splošno

Telekom Slovenije podatke obdeluje le za zagotavljanje in izvajanje storitve in pri tem upošteva ter izvaja ukrepe za varnost le-teh v skladu s predpisi, ki urejajo elektronske komunikacije ter s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Naročnik je seznanjen, da storitev Varen splet omogoča nadzor nad uporabo internetnega prometa na njegovem internetnem priključku in se v primeru, da slednjega uporablja več naročnikov, obvezuje, da bo pred vključitvijo storitve Varen splet vse morebitne naročnike oz. uporabnike interneta na tem priključku o tem ustrezno obvestil.

Naročnik izrecno zagotavlja, da bo storitev uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali Telekoma Slovenije, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in moralnimi načeli ter je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen oz. nemoralen način ali namen.

Sledite nam na družbenih omrežjih

Ne zamudite novih ponudb in akcij prvega slovenskega operaterja.

Pišite nam

Prosimo, izberite vrsto sporočila: