Storitev je namenjena poslovnim uporabnikom. Omogoča hitrejšo obravnavo prijavljene napake pri fiksnem poslovnem paketu in skrajšan čas njene odprave. Tako bo vpliv na poslovanje vašega podjetja minimalen.

Storite​v zagotavlja hitrejši odzivni čas operaterjev v službi za tehnično pomoč v primeru telefonskega klica ter hitrejšo odpravo napak na lokaciji naročnika v primeru okvarjene opreme ali izpada storitev. Pri klicu na tehnično pomoč vam zagotavljamo, da bo čakalna vrsta največ 5 minut, odprava napake pa najpozneje naslednji delovni dan.

Storitev zajema:

  • prioritetno številko za prijavo napak,
  • hitro odpravo napak,
  • pomoč pri uporabi terminalne opreme (modema, telefona …),
  • posredovanje informacij, povezanih z uporabo terminalne opreme,
  • prijavo napak na terminalni opremi,
  • reševanje napak, povezanih s terminalno opremo.

Nivoji zagotavljanja storitve in cenik

Nivo storitve Osnovni Standardni
Čas zagotavljanja razpoložljivosti storitve 7/24 (0:00–24:00) 5/12 (7:00–19:00)*
Odzivni čas 60 min 5 min
Čas odprave napake skladno s SPU** in Posebnimi pogoji za fiksne storitve in dostop do storitev naslednji delovni dan
Tel. št. za prijavo napak 080 1000 080 8117
Cena vključeno v fiksni poslovni paket 6,56 €/mesec

*Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so izvzeti iz obdobja 5/12 (od ponedeljka do petka vse leto).

**Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d.


Prodajni ponudbi

Prodajna ponudba Storitve Prednostna obravnava

Objavljene cene so brez DDV in zaokrožene na dve decimalki.