Storitev je namenjena tako zasebnim kot tudi poslovnim uporabnikom. Zagotavlja vam hitrejši odzivni čas svetovalcev v službi za tehnično pomoč v primeru telefonskega klica in hitrejšo odpravo napak na vaši lokaciji v primeru okvarjene opreme. Tako bo vpliv na poslovanje vašega podjetja res minimalen.

Storitev zajema:

  • prioritetno številko za prijavo napak,
  • hitro odpravo napak,
  • pomoč pri uporabi terminalne opreme (modema, telefona …),
  • posredovanje informacij, povezanih z uporabo terminalne opreme,
  • prijavo napak na terminalni opremi,
  • reševanje napak, povezanih s terminalno opremo.

Nivoji zagotavljanja storitve in cenik

Nivo storitve Standardni
Čas zagotavljanja razpoložljivosti storitve 5/12 (7:00–19:00)*
Odzivni čas 5 min
Čas odprave napake naslednji delovni dan
Tel. št. za prijavo napak 080 8117
Cena 4,10 €/mesec

*Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so izvzeti iz obdobja 5/12 (od ponedeljka do petka vse leto).


Prodajni ponudbi

Prodajna ponudba Storitve Prednostna obravnava

Objavljene cene so brez DDV in zaokrožene na dve decimalki.