prednos​​tna obravnava

Storitev Prednostna obravnava vam omogoča hitrejšo obravnavo prijavljene napake pri fiksnem poslovnem paketu in skrajšan čas njene odprave. Tako bo vpliv na poslovanje vašega podjetja minimalen.

Storite​v zagotavlja hitrejši odzivni čas operaterjev v službi za tehnično pomoč v primeru telefonskega klica ter hitrejšo odpravo napak na lokaciji naročnika v primeru okvarjene opreme ali izpada storitev. Pri klicu na tehnično pomoč vam zagotavljamo, da bo čakalna vrsta največ 5 minut, odprava napake pa najpozneje naslednji delovni dan.

Storitev zajema:

  • prioritetno številko za prijavo napak,
  • hitro odpravo napak,
  • pomoč pri uporabi terminalne opreme (modema, telefona …),
  • posredovanje informacij, povezanih z uporabo terminalne opreme,
  • prijavo napak na terminalni opremi,
  • reševanje napak, povezanih s terminalno opremo.

Nivoji zagotavljanja storitve in cenik

Nivo storitve Osnovni Standardni
Čas zagotavljanja razpoložljivosti storitve 7/24 (0:00–24:00) 5/12 (7:00–19:00)*
Odzivni čas 60 min 5 min
Čas odprave napake skladno s SPU** in Posebnimi pogoji za fiksne storitve in dostop do storitev naslednji delovni dan
Tel. št. za prijavo napak 080 1000 080 8117
Cena vključeno v fiksni poslovni paket 6,56 €/mesec

Storitev je namenjena poslovnim uporabnikom, ki imajo sklenjeno naročniško razmerje na enega izmed naslednjih fiksnih poslovnih paketov: Osnovni poslovni paket, Napredni poslovni paket, Napredni poslovni paket 300, Poslovni paket Mladi podjetnik, Premium poslovni paket, Modri poslovni paket, Poslovni paket internet, Poslovni paket telefonija in internet, Poslovni komplet telefonija in internet, Poslovni paket mobitel in internet, Veliki poslovni paket.

 

Cene so v EUR brez DDV.

*Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so izvzeti iz obdobja 5/12 (od ponedeljka do petka vse leto).

**Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d.


Prodajna ponudba