Poslovni komunikator - osnovni
E-faks
Poslovna telefonija v okolju Microsoft teams
Poslovna telefonija
Govorni dostop
Videokomunikacije
Klicni center
Telekonferenca
Upravljane IP-telefonske centrale
Enotno poslovno omrežje