0


Energija je danes zelo aktualna tematika. Vzrokov za to je več, med drugim naraščajoče cene dobrin, dobavljivost energentov, kot sta elektrika in plin, dobava čiste pitne vode ter ogljični odtis kot merilo vpliva na okolje.

Namen učinkovite porabe energije je zmanjšati rabo energije in zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter prispevati k trajnejši prihodnosti. • Daljinske števčne meritve
 • Energijsko upravljanje stavb
Daljinske števčne meritve

Daljinske števčne meritve

Rešitev omogoča komunalnim podjetjem digitalizacijo merilnih mest (števcev) ter vzpostavitev samodejnega odčitavanja porabe in stanja energentov. Rešitev vključuje tudi sistem za učinkovito upravljanje in optimizacijo distribucije ter dobave energentov, npr. vode, toplote in plina, v realnem času.

Implementacija rešitve je preprosta: izvede se nadgradnja obstoječega števca, celoten sistem pa se lahko nadgrajuje postopno, skladno z načrtovanimi obdobji umerjanja števčnih sistemov.Predstavitveni video


Glavne prednosti

 • ročno/daljinsko odčitavanje (ni stroškov prevoza, vzdrževanja vozil …),
 • natančnejši obračun dobavljenih količin energije, kar zmanjša število reklamacij,
 • večji nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja,>
 • vodenje evidence umerjanja in zamenjave,
 • ugotavljanje napak in odkrivanje komercialnih izgub omrežja.Naš strokovnjak odgovarja


Pogovarjali smo se z Marjanom Kotnikom s Komunalnega podjetja Velenje

Katere rešitve za pametna mesta, ki jih je skupaj s partnerji razvil Telekom Slovenije, v vašem podjetju uporabljate in zakaj ste se zanje odločili?

Komunalno podjetje Velenje uporablja rešitev, ki omogoča digitalizacijo, poenostavljeno centralno upravljanje števcev in samodejno odčitavanje porabe. Rešitev je mogoče prilagoditi različnim tipom energetskih virov, kot so topla/hladna voda, ogrevanje in plin.


Energijsko upravljanje stavb

Energijsko upravljanje stavb

Celovita rešitev za učinkovito rabo energentov in porabo vode

Skupaj s partnerji smo razvili celovito rešitev energijskega upravljanja stavb, ki omogoča spremljanje in sledenje porabe energije, varčevanje z energijo, optimizacijo nabave energije ter spremljanje in vzdrževanje opreme.

Glavne prednosti

 • Prihranek časa z avtomatskim zajemom natančnih energetskih podatkov, ki jih varno shranimo na eno mesto za poljubno nadaljnjo uporabo.
 • Celovit pregled nad porabo elektrike, plina, toplote in vode v odvisnosti od različnih dejavnikov obratovanja zgradb in proizvodnje.
 • Hitro odkrivanje in možnost takojšnje odprave odvečne porabe zaradi različnih anomalij.
 • Učinkovito upravljanje porabe energije na vseh ravneh organizacije, od operative do vodstva.
 • Trajno znižanje porabe energije in zmanjšanje stroškov za vsaj 15 % in več.
 • Lažje izpolnjevanje pogojev za zmanjšanje ogljičnega odtisa in pripadajoče poročanje.
 • Zanesljivi temelji za določanje ciljev in preverjanje učinkovitosti ukrepov v skladu s standardoma ISO 50001 in ISO 14001.


Sledite nam na družbenih omrežjih

Ne zamudite novih ponudb in akcij prvega slovenskega operaterja.

Pišite nam

Prosimo, izberite vrsto sporočila: