Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

IIoT 360

Z inovativno platformo IIoT360 povezujemo proizvajalce in uporabnike strojev ter jim omogočamo učinkovitejše medsebojno sodelovanje in poglobljen vpogled v delovanje strojev, hitrejšo odpravo zastojev in cenejše vzdrževanje.

Oddaj povpraševanje
Umirjanje Prometa

Izzivi

Industrijski stroji so izpostavljeni stalnim obremenitvam, obrabi in staranju, kar vpliva na njihovo delovanje in povzroča okvare. Redno vzdrževanje in popravila sicer rešijo del težav, a še zdaleč ne vseh.

 • pomanjkljiv vpogled v njihovo delovanje v realnem času,
 • razpršenost podatkov zaradi lokalnih zapisov (npr. dnevniki izpadov in okvar, evidence obratovalnih podatkov) otežuje analize za izboljšave njihovega delovanja,
 • odzivni časi pri kompleksnejših zastojih (obveščanje, identifikacija in popravila, razpoložljivost rezervnih delov),
 • zamudno in drago zagotavljanje kakovostnega vzdrževanja,
 • pomanjkljive informacije za inovativne rešitve pri razvoju strojev in storitev,
 • ponudba dodatnih storitev in razvoj poslovnih modelov za povečanje prihodkov in razlikovanje od konkurence (npr. svetovanje za
 • optimalno uporabo in nadgradnje, prediktivno vzdrževanje, najemni modeli).
 • Za doseganje bistvenih izboljšav, ki povečujejo produktivnost, znižujejo stroške industrijskih podjetij ter prinašajo več finančnih in nefinančnih koristi za proizvajalce strojev, je potrebno sodelovanje obeh strani.

Rešitev

Zagotovite višjo razpoložljivost in nižje obratovalne stroške strojev

Platforma IIoT (ang. Industrial Internet of Things) proizvajalcem strojem (strojegradnikom) in industrijskim podjetjem (uporabnikom strojev) omogoča, da na podlagi zajema njihovih podatkov, varnega prenosa v oblak in napredne analitike pridobijo podroben vpogled v obratovanje strojev.

Na podlagi natančnih podatkov, ki jih obdelamo v pregledne in razumljive informacije, lahko rešujemo tudi najbolj zahtevne izzive, kot so povečanje razpoložljivosti s preprečevanjem okvar, preden se zgodijo, doseganje optimalnih načinov uporabe in izrabe strojev, razvojne nadgradnje strojev za večji izkoristek in podobno.


Prednosti platforme IIoT360:

 • modularen in celovit sistem IIoT (zajem, prenos, shranjevanje, analitika/poročila/izvoz podatkov, povezljivost z ostalimi IT-sistemi);
 • zmogljivi funkcionalni moduli, ki se aktivirajo glede na potrebe uporabnika (infrastrukturni/osnovni, delovanje strojev, podpora vzdrževanju, napredna analitika, umetna inteligenca);
 • skrbno izbrana infrastruktura (naprave Edge, prenos podatkov, oblak), upravljana v skladu z najnovejšimi IT, OT in varnostnimi standardi (ISO 27001);
 • zagotovljena varnost pri zajemu, prenosu in obdelavi podatkov v skladu z najnaprednejšimi standardi kibernetske in podatkovne varnosti;
 • neprekinjeno beleženje podatkov, tudi v primeru občasnih izgub povezave (Store&Forward);
 • omogočeno avtomatično proženje obvestil o delovanju strojev v skladu s poljubno nastavljivimi pogoji;
 • prijazen in samostojno nastavljiv uporabniški vmesnik s prilagodljivimi prikazi;
 • integriran sistem za upravljanje pravic in dostopov uporabnikov in naprav;
 • strukturirana in varna hramba vseh zbranih podatkov o strojih v skladu z najstrožjimi industrijskimi standardi.

Če želijo uporabniki oblikovati posebne prikaze ali preglede podatkov, ki se razlikujejo od prednastavljenih nadzornih plošč, si jih lahko ustvarijo po meri samostojno in brez programiranja, saj je aplikacija preprosto nastavljiva.

Podatki za proizvajalce strojev in industrijska podjetja so ločeni, do njih pa lahko dostopajo samo uporabniki, ki imajo ustrezne pravice.

Aplikacija je na voljo prek vseh standardnih spletnih brskalnikov in ne zahteva nobene dodatne namestitve. Dostopna in prilagojena je uporabi na vseh mobilnih napravah (računalniku, pametnem telefonu ali tablici).

Iiot Industrija

Lastnosti

Platforma temelji na najnaprednejših pristopih industrijskega interneta stvari (IIoT), oblačnih tehnologij in kibernetske varnosti ter analitičnih orodjih za obdelavo podatkov in umetni inteligenci.

Sestavljajo jo trije glavni nivoji:

Lokalni zajem podatkov

Poteka na lokaciji strojev, kjer pridobivamo podatke o njihovem delovanju prek analognih/digitalnih signalov ali naprav z industrijskimi komunikacijskimi protokoli. Na stroje namestimo dodatne (t. i. Edge) naprave, ki omogočajo varen in zanesljiv dostop do podatkov ter konfiguracijo prek spletnega vmesnika. Z napravami Edge podpiramo zajem podatkov za široko paleto komunikacijskih protokolov (npr. OPC UA/DA, Modbus/TCP, Profibus).

Priprava in prenos podatkov

Procesni podatki o delovanju strojev se obdelajo in pripravijo za varen prenos v oblak, ki poteka v mobilnem ali fiksnem omrežju po protokolu MQTT. Prenos podatkov je večnivojsko zaščiten, od kriptiranja do namenskih (omrežnih) kibernetskih orodij. Vgrajeni so tudi mehanizmi za nemoteno zbiranje podatkov v primeru izpada komunikacije in naknaden prenos (Store&Forward).

Obdelava in prikaz podatkov

V oblaku, ki je nameščen na infrastrukturi Telekoma Slovenije, se podatki shranijo v procesni historian, ki je namenska podatkovna baza za velike količine industrijskih podatkov. Proizvajalci strojev do njih dostopajo prek spletne aplikacije in petih namenskih modulov, ki jim omogočajo različne funkcionalnosti glede na potrebe uporabnikov.

Iiot360 Shema Obdelava Podatkov

Osnovni (Core)

Zagotavlja zajem, pripravo in prenos podatkov v oblak ter njihovo obdelavo v uporabne informacije, upravljanje naprav Edge in sredstev ter uporabnikov aplikacije in njihovih pravic.

Delovanje strojev (Operational Monitoring)

Namenjen je spremljanju delovanja strojev, obveščanju o dogodkih na strojih, izračunom KPI, analizam izkoriščenosti strojev in faktorjev izgub ter uporabniški dokumentaciji po strojih.

Podpora vzdrževanju (Maintenance Support)

Omogoča celovito podporo vzdrževalnih aktivnosti, vključno z zgodovino vseh podatkov, alarmiranje zastojev ter razpoložljivost tehnične in vzdrževalne dokumentacije.

Napredna analitika (Advanced Analytics)

Zagotavlja izdelavo prilagojenih poročil za različne potrebe, primerjave obratovanja strojev na različnih lokacijah, hitro raziskovanje in odpravo vzrokov okvar ter ponudbo dodatnih storitev proizvajalcev strojev.

Umetna inteligenca (AI&ML)

Namenjena je napovednemu vzdrževanju strojev in naprednejšim uporabnikom, ki jih zanimata digitalni dvojček in obogatena resničnost.

Iiot Uporabniki Strojev

Koristi

Proizvajalci strojev

Proizvajalci strojev z rešitvijo IIoT360 lažje optimizirajo procese vzdrževanja, zagotavljajo dodatne storitve ter povečajo zadovoljstvo kupcev in izboljšajo svojo konkurenčnost.

Rešitev jim omogoča enostaven pregled delovanja strojev in kazalnikov v realnem času, hitrejšo in cenejšo odpravo napak ter dragocene povratne informacije za razvoj inovacij in novih generacij strojev. Prav tako pa lahko z njo razvijajo tudi nove poslovne modele (npr. najem, svetovanje).


Uporabniki strojev

Uporabniki strojev pa pridobijo celovit pregled nad obratovanjem strojev, izboljšajo njihovo razpoložljivost s hitrejšim ukrepanjem ter lažje optimizirajo svoje procese (npr. vzdrževanje, proizvodnja), kar se odraža v bistvenem zmanjšanju zastojev in okvar ter višji kakovosti, stabilnosti in stroškovni učinkovitosti.

Rezultati potrjujejo, da lahko z zagotavljanjem višje razpoložljivosti strojev povečamo produktivnost v industrijskih podjetjih za nekaj 10 odstotkov, s spremljanjem njihovega delovanja in posegi na daljavo pa znižamo stroške popravil in vzdrževanja od 30 do 50 odstotkov.