SiOL TV paket

Pogoji

1Akcijska ponudba: novim naročnikom širokopasovnih storitev, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, se prizna 6 EUR popusta na mesečno naročnino prvih 12 mesecev, obstoječim nevezanim naročnikom, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, se prizna 6 EUR popusta na mesečno naročnino prvih 6 mesecev. Akcijska ponudba velja do 31. 12.​ 2016​ in se izključuje z ostalimi akcijami. Novi naročniki paketov TopTrio A, TopTrio B in TopSolo TV v tej akcijski ponudbi poleg popusta na mesečno naročnino pod temi pogoji prejmejo tudi 12 mesecev programske sheme Mega HD brezplačno. Nov naročnik širokopasovnih storitev je vsak naročnik, ki sklene pogodbo, pri tem pa je izpolnjen pogoj, da v omrežju Telekoma Slovenije priključek na njegovem naslovu in njegovi številki stanovanja v preteklih šestih mesecih ni bil zaseden.

2Do 31. 12. 2016 lahko naročniki, ki v zadnjih 6 mesecih niso bili naročniki opcije HBO, ob vezavi naročniškega razmerja s paketom, ki vključuje SiOL TV, prejmejo programsko opcijo HBO brezplačno prva 2 meseca od sklenitve oz. podaljšanja naročniškega razmerja. Ta akcijska ponudba se ne izključuje z ostalo akcijsko ponudbo. Naročniki, ki ne želijo, da se jim storitev po koncu brezplačnega obdobja začne zaračunavati, si morajo opcijo pred koncem brezplačnega obdobja izključiti na portalu Moj Telekom. V nasprotnem primeru se jih bo opcija po koncu brezplačnega obdobja začela zaračunavati po ceniku.