Dodatni zak​upi

Dodatni zakupi prenosa podatkov

Ko porabite vključene količine prenosa podatkov ali želite še več prenosa podatkov, vam ponujamo naslednje možnosti dodatnih zakupov:

Enkratni zakupi, ki veljajo do konca obračunskega obdobja
ENKRATNI ZAKUPCENAVključena količina podatkovOmejitev uporabe za EU* (PPU)Cena (pribitek) za prenos podatkov v EU nad PPU do vključene količineZa vklop pošljite SMS na 1918
Dodatni zakup 1 GB enkratno5,74 €1 GB1 GB/ZAKUP 1 GB MESEC
Dodatni zakup 5 GB enkratno8,2 €5 GB5 GB
/ZAKUP 5 GB MESEC
Dodatni zakup 10 GB enkratno11,48 €10 GB10 GB
/ZAKUP 10 GB MESEC
Dodatni zakup 20 GB enkratno18,03 €20 GB18463 MB
2 €/GBZAKUP 20 GB MESEC
Zakupi do preklica:
ZAKUP DO PREKLICACENAVključena količina podatkovOmejitev uporabe za EU* (PPU)Cena (pribitek) za prenos podatkov v EU nad PPU do vključene količine
Za vklop pošljite SMS na 1918Za izklop pošljite SMS na 1918
Dodatni zakup 1 GB5,74 €1 GB1 GB/ZAKUP 1 GBZAKUP 1 GB NE
Dodatni zakup 5 GB8,2 €5 GB5 GB
/ZAKUP 5 GBZAKUP 5 GB NE
Dodatni zakup 10 GB11,48 €10 GB10 GB
/ZAKUP 10 GBZAKUP 10 GB NE
Dodatni zakup 20 GB18,03 €20 GB18463 MB
2 €/GBZAKUP 20 GBZAKUP 20 GB NE

*Vključene količine podatkov veljajo v Sloveniji ali državah območja EU-tarife, pri čemer je brezplačna uporaba v EU omejena v skladu s Politiko poštene uporabe (PPU) storitev gostovanja v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih operaterjev z EU- tarifo na podlagi Uredbe (EU) št. 531/2012 in Izvedbene Uredbe (EU) 2016/2286. Za prenos podatkov v EU nad omejitvijo PPU se zaračuna pribitek v višini 2,44 EUR/ GB. Po porabljeni celotni količini se prenos podatkov v Sloveniji in EU zaračuna po ceniku izbranega naročniškega paketa. Ob porabi 80 % vključene količine in ob celotni porabljeni količini prenosa podatkov vas bomo o tem obvestili prek SMS-sporočila.
Objavljene cene z DDV in zaokrožene na dve decimalki.


Kako izbrati pravo opcijo?

Če ste v dvomu, katero opcijo ali podatkovni paket izbrati, uporabite kalkulator prenosa podatkov, ki vam bo izračunal, koliko podatkov porabite ob vaši običajni rabi interneta.


  • Vklop zakupa se izvrši po prejemu in potrditvi SMS-zahteve s strani naročnika.
  • Enkraten zakup je omogočen za tekoče obračunsko obdobje (tekoči mesec). Potrditev zahteve za vklop mora biti opravljena v petih minutah od prejema povratnega sporočila. S koncem tekočega meseca se opcija izključi, uporabnik pa jo lahko ob začetku novega obračunskega obdobja ponovno vključi.
  • Zakup do preklica je omogočen za tekoče obračunsko obdobje (tekoči mesec). Potrditev zahteve za vklop mora biti opravljena v petih minutah od prejema povratnega sporočila. S koncem tekočega meseca se zakup ne izključi, temveč se avtomatsko podaljša tudi v naslednji obračunski mesec. Zakup do preklica lahko uporabniki izključijo tako, da pošljejo SMS-sporočilo z vsebino IME STORITVE NE (npr. ZAKUP 1 GB NE) na številko 1918.
  • Naročniki lahko prek SMS-zahteve v enem obračunskem obdobju vključijo enega ali več različnih zakupov do preklica. Posamezen zakup do preklica je mogoče vključiti le enkrat.
  • Pri naročniških razmerjih, kjer je naročnik poslovni uporabnik (pravna oseba, s. p.) in ima vključeno storitev Ločeni račun, se zakup vključi na ločenem računu.
  • Po porabljeni količini se prenos podatkov obračunava po veljavnem ceniku paketa. Neporabljene količine podatkov se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Naročnina se ob vklopu zakupa za tekoče obračunsko obdobje obračuna po veljavnem ceniku. Naročnina se za posamezno obračunsko obdobje obračuna v celoti, ne glede na datum vklopa zakupa.
  • S poslano SMS-zahtevo se naročnik strinja s pogoji uporabe in navodili zakupa ter potrjuje, da je seznanjen s ceno zakupa.
  • Vsaka poslana SMS-zahteva se obračuna po veljavnem ceniku za sporočila SMS glede na naročniški paket uporabnika.

Vklop prek portala Moj Telekom

Naročniki lahko vklop in izklop zakupa uredite tudi prek spletnega portala Moj Telekom. Za možnost upravljanja z zakupi morate imeti urejen popoln dostop do portala Moj Telekom in se strinjati s Pogoji vklopa in izklopa storitev prek portala Moj Telekom. Če popolnega dostopa do portala še nimate, si ga uredite z obrazcem Vloga za urejanje dostopov do portala Moj Telekom.