0


PODJETNA ZA DVA

Pomembno je prepoznati pravo poslovno priložnost. Izberite akcijsko ponudbo paketa Naj C akcija za dva ter obema zagotovite neomejeno komunikacijo in deljenje 140 GB na mesec.2

Več o paketu Druga številka
ŽE OD
1372 €
/ MESEC na
 osebo
Opombe

Objavljene cene brez DDV so izračunane na podlagi cene z DDV po ceniku, znižane za DDV in zaokrožene na 2 decimalki.

1Naročniško razmerje s paketom Naj C akcija lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket Naj C akcija z mesečno naročnino 23,99 EUR (19,66 EUR brez DDV) (17,20 EUR brez DDV z ugodnostjo Poveži in prihrani) vključuje neomejene pogovore in neomejene SMS-/MMS-e v vsa slovenska omrežja in v državah območja EU-tarife ter 140 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 13903 MB v državah območja EU-tarife). Pri poslanih in prejetih MMS-ih v državah območja EU-tarife se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov. Po doseženi skupni vključeni količini prenosa podatkov se prenos podatkov zaračuna skladno s cenikom prenosa podatkov nad vključeno količino. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v državah območja EU-tarife v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 8,98 EUR brez DDV, v primeru spremembe obstoječega mobilnega paketa v navedeni paket pa se zaračuna enkraten znesek v višini 8,98 EUR brez DDV. Cene so v EUR brez DDV. Neomejeni pogovori in neomejena sporočila SMS/MMS v vsa slovenska omrežja in v državah območja EU-tarife so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.

Ugodnosti (Poveži in prihrani, Mladi, Penzion in Akcijska mesečna naročnina) se med seboj izključujejo. Naročnik lahko koristi eno ugodnost na zgolj eni številki, razen ugodnosti Poveži in prihrani.

Ugodnost Poveži in prihrani
Koriščenje ugodnosti Poveži in prihrani (tudi za naročnike novih fiksnih paketov NEO) v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne prodajne ponudbe Poveži in prihrani, ki je na voljo na www.telekom.si in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki želi spremeniti naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje za koriščenje ugodnosti.

2Akcijska ponudba: Naročniško razmerje Druga številka je dodatno podrejeno naročniško razmerje, ki je na voljo naročnikom izbranih paketov (seznam paketov je na voljo v ceniku). Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja. Akcijska ugodnost, ki prinaša 50 % popusta pri mesečni naročnini paketa Druga številka, velja za nove naročnike 24 mesecev, za obstoječe naročnike, ki podaljšajo naročniško razmerje za 24 mesecev v skladu s Pogoji akcijskega nakupa naprav, pa za 12 mesecev. V primeru podaljšanja naročniškega razmerje za 12 mesecev v skladu s Pogoji akcijskega nakupa naprav, velja ugodnost 50% popusta, 6 mesecev. Ugodnost je na podrejeno naročniško razmerje Druga številka dodeljena sistemsko. Dodeljena ugodnost 50 % popusta se sistemsko prekine v primeru prekinitve vezave ali spremembe paketa v neustrezen paket. Akcijska ponudba velja od 20. 11. 2019 do 31. 7. 2020. Več informacij o akcijski ugodnosti je v prodajni ponudbi na www.telekom.si.
Naročniško razmerje Druga številka je dodatno podrejeno naročniško razmerje, ki je na voljo naročnikom paketov Naj B (1 dodatno) in Naj C akcija (7 dodatnih naročniških razmerij) kot poslovnim uporabnikom. Naročniško razmerje Druga številka je dodatno podrejeno naročniško razmerje, ki ga lahko sklenejo naročniki paketov, naštetih v prodajni ponudbi. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja. Storitve, opravljene po porabljenih zakupljenih količinah, se zaračunajo po ceniku nosilnega razmerja. Ob vklopu podrejenega naročniškega razmerja Druga številka se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini, ki je zabeležen v prodajni ponudbi (cenik). S sklenitvijo novega podrejenega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 10,95 EUR, v primeru spremembe obstoječega mobilnega paketa v navedeni paket pa se ne zaračuna strošek spremembe paketa.

Akcijska ponudba Podjetna za dva: Paket Naj C akcija vključuje neomejene pogovore in neomejene SMS-/MMS-e v vsa slovenska omrežja in v državah območja EU-tarife ter 140 GB prenosa podatkov v Sloveniji (od tega brezplačno do 13903 MB v državah območja EU-tarife). Sklenejo ga lahko novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Akcijska cena 13,72 EUR na mesec je izračunana za eno osebo in velja v primeru, ko dve osebi v akcijskem obdobju do 31. 7. 2020 izbereta mobilni paket Naj C akcija (mesečna naročnina 19,66 EUR brez DDV) in dodatno naročniško razmerje Druga številka (akcijska mesečna naročnina 7,78 EUR namesto 15,56 EUR), pri čemer skupni znesek za dve osebi znaša 27,44 EUR. Akcijska ugodnost 50% popusta pri mesečni naročnini paketa Druga številka velja za nove naročnike 24 mesecev, za obstoječe naročnike, ki podaljšajo naročniško razmerje za 24 mesecev v skladu s Pogoji akcijskega nakupa naprav, pa za 12 mesecev. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja ali spremembo obstoječega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna znesek v višini 8,98 EUR. Cene so v EUR brez DDV in zaokrožene na dve decimalki. Za več informacij o akcijski ugodnosti obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 70 70. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Domače omrežje (doma) je mobilno omrežje Telekoma Slovenije. Države območja EU-tarife: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Republika Ciper (grški del Cipra), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Kanarski otoki, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska in Velika Britanija.


Prodajne ponudbe

Prodajna ponudba paketa Naj C akcija
Prodajna ponudba Ugodnost Poveži in prihrani
Prodajna ponudba Druga številka

Sledite nam na družbenih omrežjih

Ne zamudite novih ponudb in akcij prvega slovenskega operaterja.

Pišite nam

Prosimo, izberite vrsto sporočila: