Navidezno zasebno omrežje - VPN
Veliki poslovni internet
Upravljano lokalno omrežje
IP Infranet
Mednarodne zasebne podatkovne povezave
​​​