​​
​​

Portal Moj Telekom

1. Splošno o portalu

Portal Moj Telekom na https://moj.telekom.si je namenjen uporabnikom storitev Telekoma Slovenije za samostojno upravljanje z razmerji Telekoma Slovenije.

Ključne prednosti:

 • popolni dostop do podatkov le za registrirane uporabnike na portalu, ki so naročniki storitev Telekoma Slovenije in so svoj profil in razmerja povezali s kodo Telekom ID;
 • naročniki storitev Telekoma Slovenije imajo po novem možnost dodeljevanja pravic za vpogled v podatke za svoja razmerja tudi drugim (registriranim) uporabnikom portala.

Prevzem prvega dela kode Telekom ID je mogoč na tri načine:

 • po pošti na stalni naslov naročnika,
 • prevzem v Telekomovem centru (eObrazci),
 • takojšnji prevzem prek e-certifikata (SIGEN-CA, HALCOM-CA, POŠTA®CA, Telekom CA, NLB CA (le za fizične osebe npr. naročnik ločenega računa).
 • Za naročnike fiksne telefonije dodajanje razmerij v profil ostaja nespremenjeno, enako velja tudi za uporabnike Mobi. Slednji lahko z obrazcem zahtevajo dodelitev šifre naročnika SPP  na svoja obstoječa razmerja ali kot novo razmerje.

2. Postopek registracije in povezave profila z razmerji Telekoma Slovenije

Pogoj za uporabo portala je opravljena registracija na portalu Moj Telekom. V postopku registracije vsak uporabnik določi e-naslov (kot svoje uporabniško ime) in geslo ter vpiše vse zahtevane podatke.

lass

Po uspešni registraciji in prijavi na portal Moj Telekom uporabnik za dostop do podatkov o svojih naročniških razmerjih pri Telekomu Slovenije s kodo Telekom ID poveže svoj profil z razmerji. Povezava profila z razmerji je enkratni dogodek, po uspešni povezavi je za vsak naslednji dostop do podatkov dovolj vpis e-naslova in gesla za dostop do portala Moj Telekom.

Zahtevek za izdajo kode Telekom ID registriran uporabnik portala odda prek portala z vpisom šifre naročnika SPP ter izbere način prevzema kode.

3. Portal Moj Telekom in poslovni uporabniki

Poslovni uporabniki z ločenim računom

Naročniki osnovnega računa dostop do podatkov za osnovnem računu pridobijo s kodo Telekom ID. Za pridobitev kode Telekom ID na portalu oddajo zahtevek za izdajo kode, v katerega vpišejo šifro naročnika SPP za osnovni račun.

Naročniki ločenega računa dostop do podatkov za ločeni račun pridobijo s kodo Telekom ID. Za pridobitev kode Telekom ID na portalu oddajo zahtevek za izdajo kode, v katerega vpišejo šifro naročnika SPP za ločeni račun.

Poslovni uporabniki brez ločenega računa

Naročniki brez ločenega računa dostop do podatkov pridobijo s kodo Telekom ID. Za pridobitev kode Telekom ID na portalu oddajo zahtevek za izdajo kode, v katerega vpišejo šifro naročnika SPP.

Dodelitev pravic za dostop drugim uporabnikom

Naročniki lahko dodelijo pravice za dostop drugim uporabnikom, pogoj za dodelitev je, da gre za že registrirane uporabnike portala Moj Telekom.

Naročniki lahko dodelijo pravice uporabnikom posameznih razmerij na dva načina:

 • prek obrazca,
 • prek portala Moj Telekom (pogoj je registracija na portal Moj Telekom in pridobljena koda Telekom ID).


Obvezni podatki, na podlagi katerih naročniki dodelijo pravice za dostop drugim uporabnikom:

 • podatki o razmerju, za katerega naročnik želi dodeliti pravice za dostop (mobilna številka ali uporabniško ime),
 • e-naslov, s katerim je uporabnik registriran na portal Moj Telekom (če na portalu ni registriran, dodelitev pravic za dostop ni mogoča),
 • nivo pravic za dostop - omejeni dostop ali popolni dostop:
  • popolni dostop – dostop s popolnim vpogledom v podatke in možnostjo popolnega upravljanja z razmerji naročnika,
  • omejeni dostop – dostop z omejenim vpogledom v podatke in možnostjo omejenega upravljanja z razmerji naročnika.

Dodeljene pravice za dostop je mogoče kadarkoli preklicati ali kadarkoli spremeniti nivo dodeljenega dostopa.


Način dodelitve pravic za dostop prek portala Moj Telekom
 1. Pridobi Telekom ID

  Dodelitev pravic se ureja na nadzorni plošči za posamezno razmerje z izbiro sklopa Pravice za dostop in potrditvijo možnosti Dodaj uporabnika.

 2. Pridobi Telekom ID

  Vnesite e-naslov registriranega uporabnika portala Moj Telekom in kliknite Naprej.

 3. Pridobi Telekom ID Pridobi Telekom ID

  Izberite nivo dostopa (Polni dostop ali Omejeni dostop) in kliknite Naprej > Domov.

 4. Pridobi Telekom ID

  Na vpisan e-naslov smo uporabniku, ki mu želite dodati pravice za dostop, poslali sporočilo. Uporabnik s klikom na povezavo v sporočilu sprejme pravice.

 5. Pridobi Telekom ID Pridobi Telekom ID

  Svojo odločitev potrdi s klikom na Sprejmi > Domov. V seznam Moja razmerja se bo dodalo razmerje.

 

Dodelitev pravic za dostop prek obrazca

Obrazec za dodelitev pravic za dostop izpolni naročnik in na obrazcu v delu dodelitve pravic za dostop navede podatke o uporabniku. ​