E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje Ne omogoča, lahko pa prek menija Stiki > Priljubljeni (dodamo stike med priljubljene)
Zadnjih deset klicanih meni Telefon
Dodajanje v imenik meni Stiki > znak +
Blokiranje dohodnih klicev meni Stiki > Poiščite želeno osebo. > Uredi > možnosti (3 pikice) > možnosti (3 pikice) > Vse klici na glasovno pošto
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med pogovorom izberite ikono s tipkovnico.
Utišanje zvonjenja Med zvonjenjem s pritiskom na tipko za glasnost ob strani mobitela.
Dostop do pisanja sporočil meni Sporočanje
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Jakost slušalke Med pogovorom pritinite tipko za glasnost ob desni strani mobitela.
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > možnosti (3 pikice) > Klicne nastavitve > Dodatna nastavitve > ID klicatelja
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvok in obvestila > Nač. zvon. ob prej. fotog.
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Jezik in vnos > Tipkovnice Xperia > Predlogi besed > Ne želim pomoči...
Blokiranje dohodnih sporočil Ne omogoča.
Vpis številke SMS centra meni Sporočanje > Možnosti > Nastavitve > Številka centra SMS
Vklop fotoaparata Pritisnite namensko tipko ob strani mobitela.
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta meni Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je aplikacijo treba posebej zapreti - to naredite tako, da izberete ikono z kvadratkom (desno od sredinske tipke) in aplikacijo potisnete v desno ali levo.
Izklop mobilnih podatkov meni Nastavitve > Podatkovni promet > Mobilni prenos podatkov
Zaklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep telefona Kratek pritisk na tipko za vklop/izklop in podrsajte po zaslonu.
Preklop vibra-zvonec Pritisnite tipko za glasnost ob strani mobitela.
Izbira jezika meni Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev > Tovarniška ponastavitev podatkov
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > 7-krat pritisnite opcijo Ustvari številko.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Programi