E-pošta MMS Navodila za uporabo Ostalo Ostalo Internet
Hitro klicanje Zadržimo eno od tipk in postavi nas na prvo ime ki se začne na črko, ki je na tej tipki.
Hitro klicanje - SIM Pozicija vnosa v imenik SIM in # ali tipko Yes.
Zadnjih deset klicanih Pritisnemo tipko Klici.
Glasovno izbiranje Zadržati je potrebno plus ali minus tipko ob strani telefona.
Skrij ID Meni Nastavitve/Klici/Prikaži ali skrij št. (ali z nastavitvijo bližnjice na navigacijski tipki).
Prikaži ID Meni Nastavitve/Klici/Prikaži ali skrij št. (ali z nastavitvijo bližnjice na navigacijski tipki).
Hitri dostop do menijev S pritiskom na osrednjo tipko.
Menijske bližnjice Nastavimo jih lahko na smerni tipki v meniju nastavitve > splošno > Bližnjice ali posebni meni Bližnjice na tipki označeni z dvema kvadratkoma.
Dodajanje v imenik Vpisati je potrebno številko potrditi Več in izbrati Shrani številko ali preko menija Imenik/Nova oseba.
Dostop do pisanja SMS Meni / Sporočila / Ustvari novo/ Sporočilo SMS.
SMS-T9 vklop-izklop Med pisanjem sporočila pritisnemo in zadržimo zvezdico (ali izberemo Več in Slovar T9).
Pisanje SMS velike/male črke Med pisanjem sporočila večkrat pritisnemo tipko z zvezdico- *,( zgoraj na zaslonu se prikaže izpis A).
Pisanje SMS simboli Med pisanjem sporočila izberemo Več/Dodaj simbol.
Pisanje SMS presledek Med pisanjem SMS sporočila pritisnemo lojtrico - #.
Skok do menija fotoaparat Pritisnemo in zadržimo tipko (označena s fotoaparatom) na robu aparata.
Dostop do pisanja MMS Meni / Sporočila / Ustvari novo / Sporočilo MMS.
Utišanje zvonjenja Pritisnemo in zadržimo tipko z lojtrico - #.
Preklop vibra-zvonec Pritisnemo in zadržimo tipko #.
Preklop med profili Meni Nastavitve/Profili/Izberite profil (ali z nastavitvijo bližnjice na navigacijski tipki) in tudi s pritiskom na tikop za izklop aparata in nato izborom profila.
Kako do spleta Pritisnemo posebno tipko označeno z zemljo ali preko menija - ikone Planet.
Prekinitev dostopa do spleta Pritisnemo in zadržimo tipko z zavito puščico.
Klic v telefonski predal Zadržati je potrebno številko 1.
Zaklep tipkovnice Pritisnemo zvezdico * in izbirno tipko Zakl. tipk.
Izbor L1 L2
Odklep tipkovnice Pritisnemo zvezdico * in nato desno izbirno tipko (izpis Odkleni).
Prikaz URA-DATUM Je na zaslonu.
Izbira jezika Meni / Nastavitve / Splošno / Jezik.
Jakost slušalke Med pogovorom s pritiskom na plus ali minus ob strani aparata.
Vklop diktafona med pogovorom Med klicem pritisk na tipko Več/Snemaj.
Hitri dostop do imenika Preko menija Imenik ali z nastavitvijo bližnjice.