E-pošta MMS Navodila za uporabo Navodila za uporabo Ostalo Internet
Hitro klicanje - SIM vtipkajte zaporedno številko vnosa na SIM-kartici in pritisnite #
Hitro klicanje v stanju pripravljenosti pritisnite tipko od 2 do 9 in nato pritisnite tipko za vzpostavitev klica
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje v stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko za glasnost ob desni strani mobitela
Skrij ID meni Nastavitve > Klici > Prik./skrij mojo številko
Prikaži ID meni Nastavitve > Klici > Prik./skrij mojo številko
Hitri dostop do menijev v stanju pripravljenosti potrdite sredinsko tipko
Dodajanje v imenik v stanju pripravljenosti vtipkajte številko in izberite Shrani
Menijske bližnjice meni Nastavitve > Splošno > Bližnjice
Dostop do pisanja SMS meni Sporočanje > Ustvari novo > Sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila zadržite *
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite #
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila pritisnite Možnosti > Dodaj simbol
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite tipko 0
Skok do menija fotoaparat prek menija Kamera
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost
Preklop vibra-zvonec pritisnite in zadržite #
Preklop med profili v meniju Nastavitve > Splošno > Profili
Dostop do pisanja MMS meni Sporočanje > Ustvari novo > Sporočilo
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko za prekinitev klica
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko številka 1
Kako do spleta prek menija Planet
Izbor L1 L2 meni Nastavitve > Klici > Preklop na linijo 2
Zaklep tipkovnice v stanju pripravljenosti pritisnite * in desno funkcijsko tipko Zakleni
Odklep tipkovnice v stanju pripravljenosti pritisnite * in desno funkcijsko tipko Odkleni
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika v meniju Nastavitve > Splošno > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom pritisnite Možnosti > Snemaj
Hitri dostop do imenika meni Imenik ali z nastavitvijo bližnjice
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Nastavitve > Splošno > Ponastavitev > Ponastavi vse > Koda mobitela (0000)