E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje Pritisnite in zadržite številko na virtualni tipkovnici od 2 do 9.
Zadnjih deset klicanih meni Telefon > Dnevnik
Dodajanje v imenik meni Stiki > znak +
Blokiranje dohodnih klicev meni Telefon > Več > Nastavitve > Blokiranje klicev > Seznam blokiranih
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med pogovorom izberite ikono s tipkovnico.
Jakost slušalke med pogovorom s tipkami za glasnost ob levi strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje meni Stiki > poiščete želeni stik > Uredi > Dodaj še eno polje > Melodijo zvonjenja
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > Več > Nastavitve > Več nastavitev > Pokaži moj ID klicatelja
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem s tipkama za glasnost ob levi strani mobitela
Dostop do pisanja sporočil meni Sporočila > ikona s pisalom
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem sporočila izberite na tipkovnici ikono z zobnikom. > Predvidevanje besedila ali prek menija Nastavitve > Jezik in vnos > Tipkovnica Samsung > Predvidevanje besedila
Blokiranje dohodnih sporočil Odprite prejeto sporočilo. > Več > Dodaj med neželene številke; seznam blokiranih preverite v meniju Sporočila > Več > Nastavitve > Filter za neželeno pošto > Upravl.neželenih številk
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Več > Nastavitve > Več nastavitev > Besedilna sporočila > Center za sporočila. Številka centra je +38641001333
Vklop fotoaparata Dvakarat hitro pritisnite osrednjo tipko ali izberite meni Fotoaparat.
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta meni Internet ali Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je aplikacijo treba posebej zapreti - to naredite tako, da izberete ikono z 2 kvadratoma (levo od sredinske tipke) in aplikacijo potisnite v desno ali levo.
Izklop mobilnih podatkov Potegnite zavesico navzdol in izberite ikono Mobilni podatki ali prek menija Nastavitve. > Poraba podatkov > Mobilni podatki
Zaklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop in podrsajte po zaslonu
Preklop vibra-zvonec Potegnite zavesico navzdol in izberite Zvok.
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Varnostno kop. in ponastavi. > Ponastavi na tovarniške podatke > Ponastavi napravo (kode ni treba vpisati
Izbira jezika meni Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O napravi > Pod. o. pr. opr. > 7-krat kliknite na Številko gradnje.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije > Upravitelj aplikacij