Navodila za uporabo
Hitro klicanje pritisnite in zadržite številko 2 do 9
Hitro klicanje - SIM vtipkajte pozicijo na SIM-kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID v meniju Nastavitve > Aplikacija > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Prikaži ID v meniju Nastavitve > Aplikacija > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Dodajanje v imenik vtipkajte številko, pritisnite Možnosti in izberite Ustvari stik
Hitri dostop do menijev prek tipke Meni
Dostop do pisanja SMS prek menija Sporočila
Menijske bližnjice na menijski bližnjici
Pisanje SMS velike/male črke pritisnite #
SMS-T9 vklop-izklop pritisnite in zadržite * in izberite Način vnosa
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Dodaj simbol
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite tipko 0
Dostop do pisanja MMS ne omogoča
Skok do menija fotoaparat ne omogoča
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite in zadržite smerno tipko navzdol
Preklop vibra-zvonec v stanju pripravljenosti pritisnite #
Preklop med profili meni Nastavitve > Profili
Kako do spleta ne omogoča
Prekinitev dostopa do spleta ne omogoča
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko številka 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice v stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite *
Odklep tipkovnice v stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite *
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Telefon > Jezik
Jakost slušalke med klicem s smerno tipko
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika pritisnite desno funkcijsko tipko pod zaslonom
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Meni Nastavitve > Ponastavi