Ostalo E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje pritisnite in zadržite tipko 2 - 9
Hitro klicanje - SIM vtipkajte številko pozicije in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID v meniju Nastavitve > Nastavitve telefona > Informacije kličočih
Prikaži ID v meniju Nastavitve > Nastavitve telefona > Informacija kličočih
Dodajanje v imenik v stanju pripravljenosti vtipkajte številko, potrdite tipko Možnosti in izberite Shrani
Hitri dostop do menijev prek menijske tipke ali prek bližnjic na smerni tipki
Dostop do pisanja SMS prek menija Sporočila ali prek bližnjice na menijski tipki
Menijske bližnjice na smerni tipki
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila izberite tipko Opcije in izberite Način vnosa
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite tipko *
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila pritisnite in zadržite #
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite #
Dostop do pisanja MMS prek menija Sporočila ali prek bližnjice na smerni tipki
Skok do menija fotoaparat prek menija Kamera
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost ob strani mobitela
Preklop vibra-zvonec pritisnite in zadržite #
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko za prekinitev klica
Preklop med profili prek menija Nastavitve > Profili telefona
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice pritisnite in zadržite tipko *
Odklep tipkovnice pritisnite in zadržite tipko *
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika prek menija Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik
Jakost slušalke med klicem pritisnite tipko za glasnost ob strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom pritisnite osrednjo tipko
Hitri dostop do imenika prek menija Imenik ali prek bližnjice na smerni tipki
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Nastavitve > Ponastavitev nastavitev > Vsi > Koda mobitela (00000000)
Kako do spleta prek menija Brskalnik ali z nastavitvijo bližnjice na smerni tipki