E-pošta MMS Navodila za uporabo Ostalo Internet
Hitro klicanje tipke od 2 do 9 in zelena slušalka
Hitro klicanje - SIM tipke od 2 do 9 in #
Zadnjih deset klicanih zelena slušalka
Glasovno izbiranje zadržite desno funkcijsko tipko
Skrij ID nadzorna plošča > Nastavitve > Telefon > Klici > Pošiljanje lastne št. > Ne
Prikaži ID nadzorna plošča > Nastavitve > Telefon > Klici > Pošiljanje lastne št. > Da
Dodajanje v imenik Imenik > Možnosti > Nova vizitka
Hitri dostop do menijev prek bližnjic v statusni vrstici
Menijske bližnjice bližnjice na funkcijskih tipkah
Dostop do pisanja SMS Sporočila > Novo sporočilo > Sporočilo
Pisanje SMS velike/male črke kratki pritisk na tipko *
SMS-T9 vklop-izklop dvakrat zapored pritisnite na tipko #
Pisanje SMS simboli tipka *
Pisanje SMS presledek tipka 0
Dostop do pisanja MMS Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo - sporočilo se spremeni v MMS, ko dodate večpredstavnostno vsebino
Skok do menija fotoaparat Meni > Kamera
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem desna funkcijska tipka
Preklop vibra-zvonec zadržite tipko #
Preklop med profili tipka za vklop/izklop in izberite želeni profil
Kako do spleta zadržite tipko 0
Prekinitev dostopa do spleta Možnosti > Izhod
Klic v telefonski predal zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice leva funkcijska tipka in *
Odklep tipkovnice odkleni in *
Prikaz URA-DATUM sta vedno prikazana
Izbira jezika nadzorna plošča > Nastavitve > Splošno > Prilagajanje > Jezik > Jezik telefona
Jakost slušalke med pogovorom s tipko za glasnost
Vklop diktafona med pogovorom Meni > Predstavnost > Snemalnik
Hitri dostop do imenika ko v stanju pripravljenosti pritisnete črko, začnite iskati po imeniku
Popoln izbris aparata (varnostna koda) v stanju pripravljenosti vpišite *#7370# > Koda mobitela (12345)