E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje v stanju pripravljenosti pritisnite tipko od 2 do 9 in nato pritisnite tipko za vzpostavitev zveze
Hitro klicanje - SIM v stanju pripravljenosti vpišite številko osebe na SIM in pritisnite tipko #
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za vzpostavitev zveze
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID meni > Nastavitve > Klicanje > Pošlji številko klicatelja > Ne
Prikaži ID meni > Nastavitve > Klicanje > Pošlji številko klicatelja > Da
Dodajanje v imenik Imena > Možnosti > Dodaj vizitko
Hitri dostop do menijev Meni
Menijske bližnjice na osnovnem meniju
Dostop do pisanja SMS meni > Sporočila > Ustvari sporočilo
Pisanje SMS velike/male črke s tipko Shift
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila > Možnosti > Več > Nastav. predvidevanja > Predvidevanje > Izključeno/Vključeno
Pisanje SMS simboli tipka Sym
Pisanje SMS presledek tipka Space
Dostop do pisanja MMS meni > Sporočila > Ustvari sporočilo
Skok do menija fotoaparat meni > Fotografije > Kamera
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem tipka Utišaj
Preklop vibra-zvonec ne omogoča
Preklop med profili meni > Nastavitve > Profili
Kako do spleta v stanju pripravljenost pridržite 0
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko za prekinitev zveze
Klic v telefonski predal v stanju pripravljenosti zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice meni in *
Odklep tipkovnice odkleni in *
Izbira jezika meni > Nastavitve > Naprava > Jezikovne nastavitve > Jezik naprave
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Jakost slušalke med pogovorom z navigacijsko tipko gor/dol
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom > Možnosti > Več > Snemaj
Hitri dostop do imenika Imena
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni > Nastavitve > Obnovi tovarn. nast. > Obnovi vse