E-pošta Ostalo MMS Navodila za uporabo Ostalo Internet
Hitro klicanje pritisnite Pokliči (ikona slušalka) in zadržite tipko od 2 do 9
Hitro klicanje - SIM ne omogoča
Zadnjih deset klicanih Meni > Dnevnik
Glasovno izbiranje zadržite Pokliči (ikona slušalka)
Dodajanje v imenik meni Imenik > Nova vizitka (ikona imenika s plusom)
Skrij ID meni Nastavitve > Klicanje > Klici > Pošiljanje št. klicatelja > Ne
Prikaži ID meni Nastavitve > Klicanje > Klici > Pošiljanje št. klicatelja > Da
Hitri dostop do menijev večfunkcijska tipka
Menijske bližnjice nastavite jih lahko na več osnovnih zaslonih (zadržite prst na želenem zaslonu in dodate gradnik, bližnjico ...)
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila izberite ikono s 3 črtami > Možnosti vnosa > Deaktiv. predvidevanje
Dostop do pisanja SMS meni Sporočila > Novo sporočilo (ikona kuverta in pisalo)
Pisanje SMS velike/male črke s tipko Shift na virtualni tipkovnici
Pisanje SMS simboli s tipko 12# na virtualni tipkovnici
Pisanje SMS presledek s tipko Space na virtualni tipkovnici
Dostop do pisanja MMS meni Sporočila > Novo sporočilo (ikona kuverta in pisalo) in dodate večpredstavnostno vsebino
Skok do menija fotoaparat zadržite tipko za kamero na desni strani mobitela
Utišanje zvonjenja pritisnite Utišaj (ikona prekrižan zvočnik) med zvonjenjem mobitela
Preklop vibra-zvonec pritisnite Pokliči (ikona slušalka) in zadržite tipko #
Preklop med profili pritisnite rdečo slušalko in izberite želeni profil
Kako do spleta meni Splet
Prekinitev dostopa do spleta meni > Nastavitve > Povezovanje > Nadzornik povezav > pridržite prst na aktivni povezavi in izberite Prekini
Klic v telefonski predal pritisnite ikono Slušalka in pridržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Odklep tipkovnice pritisk na tipko Odkleni/Zakleni na desni strani mobitela
Zaklep tipkovnice pritisk na tipko Odkleni/Zakleni na desni strani mobitela
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Telefon > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom s tipkama za glasnost na desni strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom vstopite v meni > Snemalnik
Hitri dostop do imenika na zaslonu
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Telefon > Upravljanje telefona > Tovarniške nastavitve > Zbriši podatke in obnovi (ni kode)