MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje V stanju pripravljenosti pritisnite tipko od 2 do 9 in nato pritisnite tipko za vzpostavitev zveze.
Zadnjih deset klicanih tipka za začetek klica
Dodajanje v imenik Meni > Imenik > Možn > Dodaj novo vizitko
Blokiranje dohodnih klicev /
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Mobitel nima zaslona na dotik.
Vklop diktafona med pogovorom Nima te možnosti.
Izbira melodije za zvonjenje Meni > Nastavitve > Toni > Ton zvonjenja
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite večfunkcijsko tipko gor.
Skrij / Prikaži ID Meni > Nastavitve > Klicne nastavitve > Pošlji št. klicatelja
Dostop do pisanja sporočil večfunkcijska tipka v levo
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem s tipko Utišaj
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem sporočila zadržite tipko #
Blokiranje dohodnih sporočil Nima te možnosti.
Vpis številke SMS centra Meni > Sporočila > Možn. > Nastav. sporočil > Besedilna sporočila > Št. centra za sporoč.
Vklop fotoaparata Meni > Kamera
Prekinitev dostopa do spleta Meni > Izhod
Ali aparat ima bliskavico Nima.
Kako do spleta Zadržite tipko 0
Izklop mobilnih podatkov Meni > Nastavitve > Povezovanje > Mobilni podatki > Mobilna pod. povez. > Izklopljeno
Odklep telefona Odklep (leva funkcijska tipka)
Zaklep telefona Pojdi na > Zakleni tipk.
Preklop vibra-zvonec V osnovnem meniju zadržite tipko # (aktivira se tihi profil).
Izbira jezika Meni > Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik telefona
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Meni > Nastavitve > Povrn. tovarn. nast. > 12345
Vklop Možnosti za razvijalce Nima te možnosti.
Ročna izbria operaterja Meni > Nastavitve > Povezovanje > Izberite omrežje. > Ročna
Odstranitev aplikacij Nima te možnosti.