Internet MMS Navodila za uporabo
Hitro klicanje v stanju pripravljenosti pritisnite tipko od 2 do 9 in nato pritisnite tipko za vzpostavitev zveze
Zadnjih deset klicanih tipka za začetek klica
Dodajanje v imenik Meni > Imenik > Možn > Dodaj novo vizitko
Blokiranje dohodnih klicev /
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) mobitel nima zaslona na dotik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite večfunkcijsko tipko gor
Vklop diktafona med pogovorom nima te možnosti
Izbira melodije za zvonjenje Meni > Nastavitve > Toni > Ton zvonjenja
Skrij / Prikaži ID Meni > Nastavitve > Klicne nastavitve > Pošlji št. klicatelja
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem s tipko Utišaj
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila med pisanjem sporočila zadržite tipko #
Dostop do pisanja sporočil večfunkcijska tipka v levo
Blokiranje dohodnih sporočil nima te možnosti
Vpis številke SMS centra Meni > Sporočila > Možn. > Nastav. sporočil > Besedilna sporočila > Št. centra za sporoč.
Vklop fotoaparata Meni > Kamera
Ali aparat ima bliskavico nima
Kako do spleta zadržite tipko 0
Prekinitev dostopa do spleta Meni > Izhod
Izklop mobilnih podatkov Meni > Nastavitve > Povezovanje > Dve kartici SIM > Mobilna pod. povez. > Izklopljeno
Zaklep telefona Pojdi na > Zaklep. tipkovnice
Odklep telefona Odklep (leva funkcijska tipka)
Preklop vibra-zvonec v osnovnem meniju zadržite tipko # (aktivira se tihi profil)
Izbira jezika Meni > Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik telefona
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Meni > Nastavitve > Povrn. tovarn. nast. > 12345
Vklop Možnosti za razvijalce nima te možnosti
Ročna izbria operaterja Meni > Nastavitve > Povezovanje > Dve kartici SIM > Nastavitve kartice SIM > SIM1 > Poveži se v omrežja > Ročna
Odstranitev aplikacij nima te možnosti