E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje v stanju pripravljenosti pritisnite tipko od 2 do 9 in nato pritisnite tipko za vzpostavitev zveze
Hitro klicanje - SIM v stanju pripravljenosti vpišite številko osebe na SIM in pritisnite tipko #
Zadnjih deset klicanih Meni > Dnevnik > Vsi klici
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID Meni > Nastavitve > Klicanje > Pošlji številko klicatelja > Ne
Prikaži ID Meni > Nastavitve > Klicanje > Pošlji številko klicatelja > da
Dodajanje v imenik bližnjica Imena > Dodaj novo
Hitri dostop do menijev tipka Meni
Menijske bližnjice bližnjice na osnovnem zaslonu
Dostop do pisanja SMS Meni > Sporocila > Ustvari sporocilo
Pisanje SMS velike/male črke tipka #
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporocila dvakratni zaporedni pritisk na #
Pisanje SMS simboli tipka *
Pisanje SMS presledek tipka 0
Dostop do pisanja MMS Meni > Sporocila > Ustvari sporocilo > v MMS se spremeni, ko dodate vecpredstavnostno vsebino
Skok do menija fotoaparat Meni > Fotografije > Kamera
Utišanje zvonjenja tipka Utišaj
Preklop vibra-zvonec z daljšim pritiskom na tipko #
Preklop med profili Meni > Nastavitve > Profili
Kako do spleta zadržite tipko 0
Prekinitev dostopa do spleta tipka Izhod
Klic v telefonski predal zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice Meni in *
Odklep tipkovnice Odkleni in *
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika Meni > Nastavitve > Naprava > Jezikovne nastavitve
Jakost slušalke med klicem s smerno tipko navzgor/navzdol
Vklop diktafona med pogovorom Možnosti > Več > Snemaj
Hitri dostop do imenika z bližnjico Imena
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Meni > Nastavitve > Povrni tovarn. nast. > Obnovi vse (12345)