E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje ikona Telefon > Priljubljeni
Hitro klicanje - SIM ikona Telefon > vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Dnevnik klicev
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID v meniju Nastavitve > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij številko
Prikaži ID v meniju Nastavitve > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Pokaži številko
Hitri dostop do menijev v osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Dodajanje v imenik ikona Imenik > izberemo znak + za nov kontakt
Menijske bližnjice nastavite si jih po želji na vseh zaslonih
Dostop do pisanja SMS v osnovnem zaslonu ikona Sporočila
SMS-T9 vklop-izklop v meniju Nastavitve > Jezik in vnos > Tipkovnica LG > Predlogi besed > Predvidevanje
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko shift
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko za (123?*)
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite tipko za presledek
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na sliki je sponka)
Skok do menija fotoaparat ikona Aplikacije > Fotoaparat ali prek nastavljene bližnjice na zaslonu
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela in izberite Tiho
Preklop med profili ne omogoča
Kako do spleta na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Brskalnik (ikona zemlje)
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja ali prek menija Nastavitve > Brezžično omrežje > Mobilna omrežja > Podatki so omogočeni - odstranite kljukico
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Odklep tipkovnice tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite po zaslonu navzgor
Prikaz URA-DATUM da
Izbira jezika v meniju Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom snemanje ni mogoče
Hitri dostop do imenika na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) v meniju Nastavitve > Varnostna kopija in ponastavitve > Ponastavitev na tovarniške podatke (geslo ni potrebno