Internet + MMS Navodila za uporabo E-pošta
Izklop / vklop premijskih sporočil ikona Nastavitve > Splošno > Aplikacije in obvestila > Poseben dostop > Dostop Premium SMS > Messages > Vprašaj, Nikoli ne dovoli, Vedno dovoli
Hitro klicanje ikona Telefon > zavihek Klic > Meni (tri pikice desno zgoraj) > Hitro klicanje (mogoče dodati številke za hitro klicanje na tipke od 2 do 9)
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Zgodovina klicev
Dodajanje v imenik ikona Telefon > zavihek Imenik > Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Klici > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve klicev > Blokiraj klic in zavrni s sporočilom > Blokirane številke (blokiranje klicev in sporočil z določenih številk)
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Tipkovnica, na sredini zaslona).
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje ikona Nastavitve > Zvok > SIM1 zvonjenje (ali SIM2 zvonjenje)
Skrij / Prikaži ID ikona Nastavitve > Omrežje > Nastavitve klicev > SIM kartica 1/SIM kartica2 > Drugo > Druge nastavitve klicev > ID klicatelja > Skrij/Pokaži številko
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočila (Messages)
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila ikona Nastavitve > Splošno > Sistem > Jezik in tipkovnica > Zaslonska tipkovnica> Tipkovnica LG > Splošno > Besedilni predlogi > (Izključite to možnost.)
Blokiranje dohodnih sporočil ikona Sporočila (Messages) > Meni (ikona tri pikice) > Blokirani stiki > Dodaj z znakom + (blokiranje klicev in sporočil z določenih številk).
Vpis številke SMS centra Ne omogoča.
Vklop fotoaparata na osnovnem zaslonu ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico Mobitel ima bliskavico.
Kako do spleta na osnovnem zaslonu ikona Chrome (brskalnik)
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je vsako aplikacijo treba posebej zapreti - to naredite tako, da izberete gumb s kvadratkom in vsako aplikacijo s potrditvijo X izključite
Izklop mobilnih podatkov S prstom potegnite po zaslonu navzdol in potrdite ikono Podatki (izklop) ali prek menija Nastavitve. > Omrežja > Mobilni podatki, prekinite povezavo (drsnik).
Zaklep telefona Dvakrat potrkajte po zaslonu mobitela ali pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na desnem robu.
Odklep telefona Dvakrat potrkajte po zaslonu ali pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na desnem robu mobitela in potegnite s prstom po zaslonu (samo v primeru, da ni nastavljen zaklep zaslona).
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost na levem robu mobitela ali prek menija Nastavitve > Zvok > Zvočni profili
Izbira jezika ikona Nastavitve > Splošno > Sistem > Jezik in tipkovnica > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) ikona Nastavitve > Splošno > Sistem > Ponovno zaženi & Ponastavi > Ponastavitev na tovarniške podatke > Ponastavi telefon - vnos varnostne kode ni potreben.
Vklop Možnosti za razvijalce ikona Nastavitve > Splošno > Sistem > Vizitka telefona > Običajno > Informacije o programski opremi > Številka verzije - 8-krat zapored potrdite omenjeni meni.
Ročna izbria operaterja ikona Nastavitve > Omrežje > Napredne nastavitve > Mobilna omrežja > SIM-kartica 1/SIM-kartica 2 > Omrežni operaterji > Išči omrežja
Odstranitev aplikacij ikona Nastavitve > Splošno > Aplikacije in obvestila > Podatki o programu > Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.