Navodila za uporabo Internet + MMS E-pošta
Izklop / vklop premijskih sporočil Meni > Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Dodatno > Posebni dostop za aplikacije > Dostop za plačljiva sporočila SMS (Vprašaj, Nikoli ne dovoli, Vedno dovoli)
Hitro klicanje hitro klicanje ni mogoče nastaviti, edina možnost je, da damo kontakt med priljubljene stike
Zadnjih deset klicanih v meniju Telefon > Zgodovina klicev
Dodajanje v imenik ikona Telefon > zavihek Stiki > Ustvari nov stik
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Klici > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Blokiranje klicev > Dodaj številko (Blokiranje klicev in sporočil iz določenih številk)
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Tipkovnica, na sredini zaslona).
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom mobitel med klicem ne omogoča snemanja
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvok > Ton zvonjenja telefona (SIM1 ali SIM2 zvonjenje)
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > možnosti (3 pikice) > Nastavitve > Računi za klicanje> Nastavitve SIM1 > Nastavitve klicev GSM > Dodatna nastavitve > ID klicatelja > Skrij/Prikaži številko
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočila (Messages)
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Sistem > Jezik in vnos > Tipkovnica in vnosi > Navidezna tipkovnica > Gboard > Popravki besedila > Prikaz predlogov > Izklopljeno
Blokiranje dohodnih sporočil ikona Sporočila (Messages) > Meni (ikona tri pikice) > Blokirani stiki > Dodaj številko (blokiranje klicev in sporočil z določenih številk)
Vpis številke SMS centra Ne omogoča vnosa.
Vklop fotoaparata na osnovnem zaslonu ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico Mobitel ima bliskavico.
Kako do spleta na osnovnem zaslonu ikona Chrome (brskalnik)
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je potrebno posebej zapreti aplikacijo. To storimo tako, da izberemo tipko desno od sredinske tipke in aplikacijo potisnite levo ali desno z zaslona.
Izklop mobilnih podatkov S prstom potegnite po zaslonu navzdol > Mobitel > Mobilni podatki > vklop/izklop ali prek menija Nastavitve > Omrežje in internet > Omogočanje dvojne kartice in podatkov > Generične nastavitve > Podatki omogočeni - izključite z drsnikom.
Zaklep telefona Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop mobitela.
Odklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite po zaslonu (samo v primeru, ko ni nastavljen zaklep aparata)
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost na levem robu mobitela ali prek menija Nastavitve > Zvok > Glasnost zvonjenja (nastavimo z drsnikom).
Izbira jezika meni Nastavitve > Sistem > Jezik in vnos > Jeziki
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Sistem > Ponastavi možnosti > Izbriši vse podatke (ponastavitev na tovarniške nastavitve) > Ponastavi telefon - vnos varnosne kode ni potreben
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > Sistem > O telefonu > Številka delovne različice > 8-krat pritisnite na omenjeni meni
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Omrežje in internet > Omogočanje dvojne kartice in podatkov > Upravljanje kartic (Izberemo za kateri SIM želimo izbirati) >Omrežni operaterji > Preišči omrežja
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Prikaži vse aplikacije > Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani