MMS Navodila za uporabo Internet
Izklop / vklop premijskih sporočil Ne omogoča
Hitro klicanje Omogoča zgolj hitro klicanje s SIM-kartice, pritisnite spominsko mesto, na katerem je shranjen kontakt + ikono# in nato tipko za klic.
Zadnjih deset klicanih Pritisnite tipko za klicanje.
Dodajanje v imenik meni Imenik > Dodaj nov vnos ali vpišite številko > Možnosti > Shrani v Imenik
Blokiranje dohodnih klicev meni Nastavitve > Klicne nastavitve > Napredne nastavitve > Črna lista > Zavrni številko na črno listo (vključi/izključi) > Blacklist številke
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) /
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite osrednjo menijsko tipko navzgor/navzdol.
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom pritisnite manijsko tipko Možnosti > Snemalnik zvoka
Izbira melodije za zvonjenje Ne omogoča.
Skrij / Prikaži ID meni Nastavitve > Klicne nastavitve > Nastavitve SIM1 klicev (ali SIM2) > ID klicatelja > Skrij ID/Pošlji ID
Utišanje zvonjenja Med zvonjenjem pritisnite osrednjo menijsko tipko navzdol.
Dostop do pisanja sporočil Meni > Sporočila > Napiši sporočilo
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Meni > Sporočila > Napiši sporočilo > Možnosti > Vnos metoda > Sl/ Smart Sl
Blokiranje dohodnih sporočil Ne omogoča.
Vpis številke SMS centra Meni > Sporočila > Nastavitve Sporočil > Sporočilo > SIM1 (SIM2) > SMSC naslov (+38641001333)
Vklop fotoaparata Meni > Kamera
Ali aparat ima bliskavico Mobitel ima bliskavico.
Kako do spleta Meni > Storitve > WAP > Domača stran
Prekinitev dostopa do spleta Ko zapustite brskalnik, se mobilna podatkovna povezava prekine. Brskalnik > Možnosti > Izhod ali pritisk na rdečo tipko
Izklop mobilnih podatkov Ni treba, mobilni podatki se vključijo in izključijo, ko zaženete ali zaprete brskalnik, ali meni Nastavitve > Povezovanje > Podatkovne storitve > GPRS Data storitve (vklop/izklop)
Zaklep telefona z daljšim pritiskom na tipko *
Odklep telefona Pritisnite levo menijsko tipko pod zaslonom (Odklepanje) in nato tipko *
Izbira jezika Meni > Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik
Preklop vibra-zvonec Nastavite z daljšim pritiskom na tipko #
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Meni > Nastavitve > Povrni tovarniške nastavitve (geslo tovarniško nastavljeno na 1122)
Vklop Možnosti za razvijalce /
Ročna izbria operaterja Meni > Nastavitve > Omrežne nastavitve > SIM1 (ali SIM2) > Izbira omrežja > Način izbire > Ročno
Odstranitev aplikacij /