E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Izklop / vklop premijskih sporočil Meni > Nastavitve > Aplikacije > desno zgoraj Zobnik > Posebni dostop > Dostop za plačljiva sporočila SMS
Hitro klicanje Hitrega klicanja ni mogoče nastaviti, edina možnost je, da damo kontakt med priljubljene stike.
Zadnjih deset klicanih v meniju Telefon > Zgodovina klicev
Dodajanje v imenik ikona Telefon > zavihek Imenik > Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Številčnica).
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Blokiranje klicev > Dodaj številko > Blokiraj klice in sporočila s številke
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Skrij / Prikaži ID v meniju Telefon > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Računi za klicanje > Nastavitve dvojne kartice SIM (izberite SIM-kartico)> Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij/Prikaži številko
Vklop diktafona med pogovorom Med klicem ne omogoča snemanja.
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Naprava > Zvok > Melodija zvonjenja telefona
Utišanje zvonjenja Med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočila
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos > Tipkovnica in način vnosa > Navidezna tipkovnica > Googlova tipkovnica > Popravki besedila > Predlogi > Prikaz vrstice s predlogi (izključite to možnost)
Blokiranje dohodnih sporočil Sporočila in klici se blokirajo istočasno v meniju Telefon. > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Blokiranje klicev > Dodaj številko > Blokiraj klice in sporočila s številke
Vpis številke SMS centra ikona Sporočila > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Besedilna sporočila > Servisni center SMS (+38641001333)
Vklop fotoaparata na osnovnem zaslonu ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico Mobitel ima bliskavico.
Kako do spleta na osnovnem zaslonu ikona Chrome (brskalnik)
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način za letalo ali prek menija Nastavitve. > Brezžične in omrežne povezave > Več > Mobilna omrežja > Podatki omogočeni - odstranite kljukico
Izklop mobilnih podatkov S prstom potegnite po zaslonu navzdol. > Mobitel > Podatkovni promet > vklop/izklop ali prek menija Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Več > Mobilna omrežja > Podatki omogočeni - odstranite kljukico
Zaklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela.
Odklep telefona Tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite po zaslonu (če ni dodatno nastavljen zaklep zaslona).
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela.
Izbira jezika V osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite > Jezik in vnos > Izberi jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite meni Osebno. > VArnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške nastavitve > Osebno > Ponastavi telefon (geslo ni potrebno)
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > Delovna različica > 8-krat pritisnite na omenjeni meni.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Brezžično in omrežja > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji > Razpoložljiva omrežja > Poišči omrežja
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Naprava > Aplikacije> Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.