E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje meni Telefon > Priljubljene
Hitro klicanje - SIM vtipkajte pozicijo na SIM in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih meni Telefon > Dnevnik klicev
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID meni Telefon > menijska tipka > Nastavitve > Glasovni klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij številko
Dodajanje v imenik vtipkajte številko in izberite menijsko tipko > Dodaj med stike > Ustvari nov stik
Prikaži ID meni Telefon > menijska tipka > Nastavitve > Glasovni klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Prikaži številko
Hitri dostop do menijev v osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Dostop do pisanja SMS prek menija Pošiljanje sporočil na osnovnem zaslonu
Menijske bližnjice nastavite si jih po želji na vseh petih zaslonih
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila pritisnite in zadržite preslednico na virtualni tipkovnici in izberite Nastavitev načinov vnosa
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko s puščico navzgor
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko (?123)
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite tipko presledek
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na sliki je sponka)
Skok do menija fotoaparat ikona Aplikacije > Kamera ali prek nastavljene bližnjice na zaslonu
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela
Preklop med profili meni nastavitve > Avdio profili
Kako do spleta v osnovnem zaslonu pritisnite ikono brskalnika
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko Možnosti in Zapri > Končaj
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 mobitel ne omogoča izbora L1/L2
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Odklep tipkovnice tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite navzdol po zaslonu
Prikaz URA-DATUM da, na zaslonu
Izbira jezika v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite Jezik in vnos > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom pritisnite na menijsko tipko in izberite Začni snemanje
Hitri dostop do imenika na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite meni Varnostno kopiraj in ponovno zaženi > Ponastavitev na tovarniške nastavitve (geslo ni potrebno)