MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje pritisnite in zadržite tipko 2 do 9
Hitro klicanje - SIM ne omogoča
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID Meni > Nastavitve > Nastavitve klica > ID klicočega > Skrij številko
Prikaži ID Meni > Nastavitve > Nastavitve klica > ID klicočega > Pošlji številko
Dodajanje v imenik Imenik > Opcije > Dodaj stik
Hitri dostop do menijev ne omogoča, ima zgolj pet nameskih tipk za določene menije
Menijske bližnjice ne omogoča, ima zgolj pet nameskih tipk za določene menije
Dostop do pisanja SMS prek menija Sporočila
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Vhodna metoda
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite tipko *
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila pritisnite tipko 0
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite tipko #
Dostop do pisanja MMS Sporočila > Piši sporočilo > Opcije > Dodaj sliko/Dodaj glasbo
Skok do menija fotoaparat s pritiskom na namensko tipko (slika fotoaparata)
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela ali z izbiro profila v meniju
Preklop med profili Meni > Nastavitve > Profili
Kako do spleta ne omogoča
Prekinitev dostopa do spleta ne omogoča
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko številka 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice s posebnim gumbom na desnem robu mobitela
Odklep tipkovnice s posebnim gumbom na desnem robu mobitela
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Nastavitve telefona > Jeziki
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika Meni > Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) obnovitev tovarniških nastavitev, ne izbriše uporabnikovih podatkov (1234)