Panasonic Brezvrvińćni telefon KX-TG6811FXB
Barva:  :