Internet + MMS E-pošta Navodila za uporabo

Možnost klicanja (glasovni klic)

meni Telefon

Dostop do pisanja sporočil

meni Sporočila > ikona s pisalom

Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila

meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik in vnos > Tipkovnica Samsung > Pametno tipkanje > Predvidevanje besedila

Blokiranje dohodnih sporočil

meni Sporočila > Več > Nastavitve > Blokiraj sporočila

Vpis številke SMS centra

meni Sporočila > Nastavitve > Več nastavitev > Besedilna sporočila > Center za sporočila

Kako do spleta meni Internet ali Chrome
Prekinitev dostopa do spleta

Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja.

Izklop mobilnih podatkov meni Nastavitve > Povezave > Poraba podatkov > Mobilni podatki
Zaklep naprave kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep naprave kratek pritisk na tipko za vklop/izklop in nato podrsajte po zaslonu.
Izbira jezika

meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik in vnos > Jezik

Popoln izbris aparata (varnostna koda)

meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Ponastavi > Ponastavitev na tovarniške podatke

Vklop Možnosti za razvijalce

meni Nastavitve > O tabličnem računalniku > Informacije o programski opremi > 7-krat kliknite na številko gradnje.

Ročna izbria operaterja

meni Nastavitve > Povezave > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji

Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije > Upravitelj aplikacij

Obračanje zaslona

Na osnovnem zaslonu potegnite zavesico. > Vrtenje zaslona

Kje je vložišče za SIM

na desnem robu tablice