E-pošta MMS Navodila za uporabo Ostalo Internet
Hitro klicanje pritisnite in zadržite številke od 2 do 9
Hitro klicanje - SIM vtipkajte zaporedno številko vnosa na SIM-kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih tipka za vzpostavitev zveze
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID meni Nastavitve > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko > Skrij
Prikaži ID meni Nastavitve > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko > Pošlji
Hitri dostop do menijev leva funkcijska tipka Meni
Dodajanje v imenik vpišite telefonsko številko in izberite Možnosti > Dodaj nov stik > Ustvari stik
Menijske bližnjice prek bližnjic na zaslonu (nastavi se v Nastavitve > Zaslon > Pametna domača stran > Uredi)
Dostop do pisanja SMS meni Sporočila > Ustvari sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila zadržite tipko #
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila izberite tipko #
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila izberite tipko *
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila izberite tipko 0
Dostop do pisanja MMS meni Sporočila > Ustvari sporočilo in dodate Večpredstavnost
Skok do menija fotoaparat meni Kamera
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem s tipko za glasnost na levi strani mobitela
Preklop med profili meni Nastavitve > Zvočni profili
Preklop vibra-zvonec v stanju pripravljenosti zadržite tipko #
Kako do spleta meni Splet
Prekinitev dostopa do spleta tipka za prekinitev klica
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko 1
Zaklep tipkovnice v stanju pripravljenosti zadržite tipko *
Izbor L1 L2 ne omogoča
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Odklep tipkovnice v stanju pripravljenosti zadržite tipko *
Izbira jezika meni Nastavitve > Telefon > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom s tipkama za glasnost ob levi strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika desna funkcijska tipka Stiki
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Ponastavi > Splošna ponastavitev > Da (kodo si uporabnik sam določi)