E-pošta MMS Navodila za uporabo Ostalo Internet
Hitro klicanje - SIM številka spominskega mesta, nato #
Hitro klicanje pritisnite in zadržite tipke 2 do 9
Zadnjih deset klicanih pritistnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID meni Nastavitve > Nastavitve aplikacij > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Prikaži ID meni Nastavitve > Nastavitve aplikacij > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Dodajanje v imenik meni Imenik > Možnosti > Ustvari stik
Hitri dostop do menijev prek bližnjic na smerni tipki
Menijske bližnjice na smerni tipki
Dostop do pisanja SMS meni Sporočila > Ustvari sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Način vnosa
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite *
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila pritisnite in zadržite #
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite #
Dostop do pisanja MMS meni Sporočila > Ustvari sporočilo
Utišanje zvonjenja pritisnite in zadržite tipko za glasnost ob strani mobitela
Skok do menija fotoaparat pritisnite namensko tipko ob strani mobitela
Preklop vibra-zvonec pritisnite in zadržite tipko #
Preklop med profili meni Nastavitve > Profili telefona
Kako do spleta prek menija Internet
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko za prekinitev klica
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Odklep tipkovnice potrdite Odkleni, nato V redu
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko ob strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom pritisnite osrednjo tipko
Hitri dostop do imenika prek menija Imenik ali z nastavitvijo bližnjice
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Ponastavi nastavitve > Izberi vse (določite ob prvem vnosu)
Zaklep tipkovnice zaprite drsni pokrovček