E-pošta Internet + MMS Navodila za uporabo
Izklop / vklop premijskih sporočil Nastavitve > Aplikacije > desno zgoraj tri pikice > Posebni dostop > Upor. premijskih stor. za bes. spor.
Hitro klicanje ikona Telefon > desno zgoraj tri pikice > Številke za hitro izbir.
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > zavihek Nedavno
Dodajanje v imenik ikona Stiki > znak +
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > desno zgoraj tri pikice > Nastavitve > Blokiranje številke
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) med pogovorom izberite ikono s tipkovnico
Jakost slušalke med pogovorom s tipkami za glasnost ob desni strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Izbira melodije za zvonjenje ikona Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Melodija zvonjenja
Skrij / Prikaži ID ikona Telefon > desno zgoraj tri pikice > Nastavitve > Dodatne storitve > Prikaz vašega ID-ja klicatelja
Utišanje zvonjenja Med zvonjenjem s tipkama za glasnost ob desni strani mobitela ali med zvonjenjem mobitel obrnite.
Dostop do pisanja sporočil ikona Sporočila > ikona s sporočilom
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem sporočila izberite na tipkovnici ikono z zobnikom. > Predvidevanje besedila ali prek menija Nastavitve > Splošno upravljanje > Nastavitve za tipkovnico Samsung > Predvidevanje besedila
Blokiranje dohodnih sporočil Odprite prejeto sporočilo. > desno zgoraj Blokiraj številko
Vpis številke SMS centra mapa Samsung > meni Sporočila > desno zgoraj tri pikice > Nastavitve > Več nastavitev > Besedilna sporočila > Center za sporočila, številka centra je +38641001333
Vklop fotoaparata 2-krat na hitro pritisnite tipko za vklop oziroma meni Fotoaparat.
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta ikona Chrome ali Brskalnik
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba posebej zapreti aplikacijo. To storite tako, da izberete ikono s 3 črticami (levo od navidezne tipke s kvadratom) in aplikacijo zaprete.
Izklop mobilnih podatkov Potegnite zavesico navzdol in izberite ikono Mobilni podatki ali: ikona Nastavitve > Povezave > Poraba podatkov > Mobilni podatki
Zaklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep telefona 2-krat pritisk na ikono s kvadratkom ali kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Preklop vibra-zvonec Potegnite zavesico navzdol in izberite Zvok.
Izbira jezika meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Ponastavitev > Ponastavi na tovarniške podatke > Ponastavi napravo (kode ni treba vpisati)
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > Informacije o programski opremi > 7-krat kliknite na Številko gradnje.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Povezave > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije
Aktivacija kartice eSIM Telefon povežite v omrežje WiFi. Ikona Nastavitve > Upravitelj kartic SIM > Dodajanje mobilne naročnine > Optično branje QR.