Navodila za uporabo E-pošta Internet + MMS
Izklop / vklop premijskih sporočil Meni > Nastavitve > Aplikacije > desno zgoraj tri pikice > Posebni dostop > Uporabite sto. Premium za bes. sporoč.
Hitro klicanje meni Telefon > desno zgoraj tri pikice > Številke za hitro klicanje
Zadnjih deset klicanih meni Telefon > zavihek Nedavno
Dodajanje v imenik meni Stiki > znak +
Blokiranje dohodnih klicev meni Telefon > desno zgoraj tri pikice > Nastavitve > Blokiranje številk
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med pogovorom izberite ikono s tipkovnico.
Jakost slušalke med pogovorom s tipkami za glasnost ob desni strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje meni Stiki > Poiščite želeni stik. > Uredi > Prikaži več > Melodija zvonjenja
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > desno zgoraj tri pikice > Nastavitve > Dodatne storitve > Prikaz vašega ID-ja klicatelja
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem s tipkama za glasnost ob desni strani mobitela
Dostop do pisanja sporočil meni Sporočila > ikona s sporočilom
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem sporočila izberite na tipkovnici ikono z zobnikom. > Predvidevanje besedila ali prek menija Nastavitve > Splošno upravljanje > Nastavitve za tipkovnico Samsung > Predvidevanje besedila
Blokiranje dohodnih sporočil Odprite prejeto sporočilo > desno zgoraj tri pikice > Podrobnosti > Blokiraj in prijavi neželene klice
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > desno zgoraj tri pikice > Nastavitve > več nastavitev > Besedilna sporočila > Center za sporočila, številka centra je +38641001333
Vklop fotoaparata 2-krat na hitro pritisnite tipko za vklop oziroma meni Fotoaparat.
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta ikona Internet ali Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba posebej zapreti aplikacijo. To storite tako, da izberete ikono s 3 črtami (levo od navidezne tipke s kvadratom) in aplikacijo s potegom navzgor odstranite z zaslona.
Izklop mobilnih podatkov Potegnite zavesico navzdol in izberite ikono Mobilni podatki ali prek menija Nastavitve. > Povezave > Poraba podatkov > Mobilni podatki
Zaklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop ter podrs s prstom po zaslonu
Preklop vibra-zvonec Potegnite zavesico navzdol in izberite Zvok.
Izbira jezika meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške podatke > Ponastavi (kode ni treba vpisati)
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > Informacije o programski opremi > 7-krat kliknite na Številko gradnje.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Povezave > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije