E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje zadržite številke 2-9 (funkcija se nastavi v meniju Stiki > Možnosti > Nastavitve za hitro izbiranje)
Hitro klicanje - SIM vtipkajte zaporedno številko vnosa na SIM-kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih v meniju Telefon izberite Dnevniki
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID meni Telefon > Možnosti > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Prikaži ID meni Telefon > Možnosti > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Dodajanje v imenik vtipkajte telefonsko številko in izberite Dodaj nov stik
Hitri dostop do menijev prek bližnjic na osnovnem zaslonu
Menijske bližnjice na osnovnem zaslonu
Dostop do pisanja SMS prek menija Sporočanje
Pisanje SMS simboli uporabite znake na virtualni tipkovnici
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem pritisnite tipko Shift
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem pritisnite ikono z zobnikom, izberite Predvidevanje besed
Pisanje SMS presledek pritisnite preslednico na tipkovnici
Dostop do pisanja MMS prek menija Sporočanje
Skok do menija fotoaparat prek menija Kamera
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost
Preklop vibra-zvonec v stanju pripravljenosti s tipko za glasnost ob strani mobitela
Preklop med profili ne omogoča
Kako do spleta prek menija Internet
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Letalski način
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice kratek pritiskna na tipko za vklop
Odklep tipkovnice kratek pritiskna na tipko za vklop
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Jezik in vnos
Jakost slušalke med pogovorom s tipko za glasnost
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika prek menija Stiki
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške nastavitve