E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje - SIM številka spominskega mesta, nato #
Hitro klicanje pritisnite in zadržite številko 2 do 9
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID meni Nastavitve > Aplikacija > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Prikaži ID meni Nastavitve > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Dodajanje v imenik meni Imenik > Ustvari stik
Hitri dostop do menijev prek tipke Meni
Menijske bližnjice z namestitvijo na domači zaslon
Dostop do pisanja SMS prek menija Sporočila
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila na tipkovnici pritisnite tipko T9
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite tipko Abc
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila večkrat pritisnite tipko s številko
Pisanje SMS presledek pritisnite tipko presledek na virtualni tipkovnici
Dostop do pisanja MMS prek menija Sporočila
Skok do menija fotoaparat pritisnite in zadržite namensko tipko na robu mobitela
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost
Preklop vibra-zvonec pritisnite in zadržite #
Preklop med profili prek menija Nastavitve > Profili
Kako do spleta prek menija Internet
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko za prekinitev klica
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko številka 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko na desnem robu mobitela
Odklep tipkovnice pritisnite tipko na desnem robu mobitela
Prikaz URA-DATUM na zaslonu (samo ura)
Izbira jezika v meniju Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika prek menija Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) v meniju Nastavitve > Ponastavi nastavitve (kodo določite pri prvem vpisu)