E-pošta Ostalo MMS Navodila za uporabo Ostalo Internet
Hitro klicanje tipke od 2 do 9 in zelena slušalka
Hitro klicanje - SIM tipke od 2 do 9 in #
Zadnjih deset klicanih zelena slušalka
Glasovno izbiranje zadržite desno funkcijsko tipko
Skrij ID nadz. plošča > Nastavitve > Telefon > Klici > Pošiljanje lastne št. > Ne
Prikaži ID nadz. plošča > Nastavitve > Telefon > Klici > Pošiljanje lastne št. > Da
Dodajanje v imenik Imenik > Možnosti > Nova vizitka
Hitri dostop do menijev prek bližnjic v statusni vrstici
Dostop do pisanja SMS Sporočila > Novo sporočilo > Sporočilo
Menijske bližnjice bližnjice na funkcijskih tipkah
Pisanje SMS velike/male črke tipka Shift
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila Možnosti > Možnosti vnosa > Vključi/izključi predvidevanje
Pisanje SMS simboli tipka Sym
Pisanje SMS presledek tipka Space
Dostop do pisanja MMS Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo - sporočilo se v MMS spremeni, ko dodate večpredstavnostno vsebino
Skok do menija fotoaparat prek menija Fotoaparat
Utišanje zvonjenja desna funkcijska tipka
Preklop vibra-zvonec zadržite tipko Ctrl
Preklop med profili s pritiskom na rdečo slušalko
Kako do spleta zadržite tipko 0
Prekinitev dostopa do spleta Možnosti > Končaj
Klic v telefonski predal zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice leva funkcijska tipka in desna funkcijska tipka
Odklep tipkovnice leva funkcijska tipka in desna funkcijska tipka
Prikaz URA-DATUM sta vedno prikazana
Izbira jezika nadz. plošča > Nastavitve > Splošno > Prilagajanje > Jezik > Jezik telefona
Jakost slušalke med pogovorom s tipko za glasnost
Hitri dostop do imenika ko v stanju pripravljenosti pritisnete črko, začne iskati po imeniku
Vklop diktafona med pogovorom meni > Predstavnost > Snemalnik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) *#7370# (12345)