E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje v stanju pripravljenosti pritisnite tipko od 2 do 9 in nato pritisnite tipko za vzpostavitev zveze
Hitro klicanje - SIM v stanju pripravljenosti vpišite številko osebe na SIM in pritisnite tipko #
Zadnjih deset klicanih pritisnite zeleno tipko
Glasovno izbiranje ne omogoča
Hitri dostop do menijev sredinska tipka Meni
Skrij ID Meni > Nastavitve > Klicanje > Pošlji številko klicatelja > Ne
Dodajanje v imenik Imena > Možnosti > Dodaj vizitko
Prikaži ID Meni > Nastavitve > Klicanje > Pošlji številko klicatelja > Da
Menijske bližnjice na osnovnem zaslonu
Dostop do pisanja SMS Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila > Možnosti > Predvidevanje > Vključeno/Izključeno
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila s tipko #
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila s tipko *
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila s tipko 0
Dostop do pisanja MMS Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Možnosti > Vstavi predmet in izberite multimedijo
Skok do menija fotoaparat Meni > Fotografije > Kamere
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem tipka Utišaj
Preklop vibra-zvonec s tipko # v stanju pripravljenosti
Preklop med profili Meni > Nastavitve > Profili
Kako do spleta v stanju pripravljenosti zadržite tipko 0
Prekinitev dostopa do spleta rdeča slušalka
Klic v telefonski predal v stanju pripravljenosti zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice zaprite drsnik
Odklep tipkovnice odprite drsnik
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika Meni > Nastavitve > Naprava > Jezikovne nastavitve > Jezik naprave
Jakost slušalke med pogovorom z večnamensko tipko gor/dol
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom > Možnosti > Več > Snemaj
Hitri dostop do imenika desna funkcijska tipka Imena
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni nastavitve > Povrni tovarn. nast. > Obnovi vse (koda je 12345)