E-pošta MMS Navodila za uporabo Ostalo Internet
Hitro klicanje tipke od 2 do 9 in zelena slušalka
Hitro klicanje - SIM ne omogoča
Zadnjih deset klicanih zelena slušalka
Glasovno izbiranje zadržite zeleno slušalko
Prikaži ID Nastavitve > Klicanje > Klici > Pošiljanje št. klicatelja > Ne
Skrij ID Nastavitve > Klicanje > Klici > Pošiljanje št. klicatelja > Da
Dodajanje v imenik Imenik > Dodaj novo
Hitri dostop do menijev prek bližnjic v statusni vrstici
Menijske bližnjice ne omogoča
Dostop do pisanja SMS Sporočila > Novo sporočilo
Pisanje SMS velike/male črke tipka #
Pisanje SMS simboli tipka *
Pisanje SMS presledek tipka 0
Dostop do pisanja MMS Sporočila > Novo sporočilo > sporočilo se v MMS spremeni, ko dodate večpredstavnostno vsebino
Skok do menija fotoaparat daljši pritisk na dodeljeno tipko na desni strani ohišja
SMS-T9 vklop-izklop dvakrat zaporedoma pritisnite na tipko #
Utišanje zvonjenja s tipko za glasnost
Preklop vibra-zvonec daljši pritisk na tipko #
Preklop med profili tipka za vklop/izklop in izberite želeni profil
Kako do spleta prek menija
Prekinitev dostopa do spleta Možnosti > Izhod
Klic v telefonski predal zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice z dodeljeno tipko na desni strani mobitela
Odklep tipkovnice z dodeljeno tipko na desni strani mobitela
Prikaz URA-DATUM sta vedno prikazana
Jakost slušalke med pogovorom s tipko za glasnost
Vklop diktafona med pogovorom Meni > Glasba > Snemalnik
Hitri dostop do imenika prek menija
Popoln izbris aparata (varnostna koda) *#7370# (12345)
Izbira jezika Nastavitve > Telefon > Jezik > Jezik telefona