E-pošta Internet + MMS Navodila za uporabo
Izklop / vklop premijskih sporočil Nastavitve > Splošno > Aplikacije in obvestila > Poseben dostop > Dostop Premium SMS > Messages > Vprašaj, Nikoli ne dovoli, Vedno dovoli
Hitro klicanje ikona Telefon > zavihek Klic > Meni (tri pikice desno zgoraj) > Hitro klicanje
Dodajanje v imenik ikona Telefon > zavihek Imenik > Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Zgodovina klicev
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Klici > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve klicev > Blokiraj klic in zavrni s sporočilom > Blokirane številke (blokiranje klicev in sporočil z določenih številk)
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Tipkovnica, desno poleg tipke Končaj).
Vklop diktafona med pogovorom Med klicem ne omogoča snemanja.
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvok > Melodija
Skrij / Prikaži ID meni Nastavitve > Omrežje > Nastavitve klicev > Napredne nastavitve > Dodatne nastavitve > Druge nastavitve klicev > ID klicatelja > Skrij/Pokaži številko
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočila (Messages)
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Vklop fotoaparata na osnovnem zaslonu ikona Fotoaparat
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos >Zaslonska tipkovnica> Tipkovnica LG > Splošno > Besedilni predlogi > (izključite to možnost)
Blokiranje dohodnih sporočil ikona Sporočila (Messages) > Meni (ikona tri pikice) > Blokirani stiki > dodaj z znakom + (blokiranje klicev in sporočil z določenih številk)
Vpis številke SMS centra Ne omogoča.
Ali aparat ima bliskavico Mobitel ima bliskavico.
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja ali prek menija Nastavitve. > Omrežja > Mobilni podatki - prekinite povezavo (drsnik)
Kako do spleta na osnovnem zaslonu mapa Google > ikona Chrome (brskalnik)
Izklop mobilnih podatkov S prstom potegnite po zaslonu navzdol in potrdite ikono Podatki (izklop) ali prek menija Nastavitve. > Omrežja > Mobilni podatki, prekinite povezavo.
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Odklep telefona Dvakrat potrkajte po zaslonu ali pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na desnem robu mobitela in potegnite s prstom po zaslonu (samo v primeru, da ni nastavljen zaklep zaslona).
Zaklep telefona Dvakrat potrkajte po zaslonu mobitela ali pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na desnem robu.
Izbira jezika meni Nastavitve > Splošno > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Splošno > Sistem > Ponovno zaženi & Ponastavi > Ponastavitev na tovarniške podatke > Ponastavi telefon - vnos varnosne kode ni potreben
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > Splošno > Vizitka telefona > Informacije o programski opremi > Številka verzije - 8-krat zapored potrdite omenjeni meni.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Omrežje > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji > Išči omrežja
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Splošno > Aplikacije in obvestila > Podatki o programu > Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.