E-pošta Ostalo MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje ikona Telefon > Skupine > Priljubljeni
Hitro klicanje - SIM ikona Telefon > vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Dnevnik klicev
Glasovno izbiranje ne omogoča govornega klicanja
Skrij ID v meniju Nastavitve > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij številko
Prikaži ID v meniju Nastavitve > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Pokaži številko
Dodajanje v imenik ikona Imenik > Meni > Nov kontakt
Hitri dostop do menijev v osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Menijske bližnjice nastavite si jih po želji na vseh sedmih zaslonih
Dostop do pisanja SMS v osnovnem zaslonu ikona Sporočila
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko s puščico navzgor
SMS-T9 vklop-izklop meni Aplikacije > Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Nastavitve tipkovnice na zaslonu > Nastavitve predlogov besed
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko (123?*)
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite tipko presledek
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na sliki je sponka)
Skok do menija fotoaparat pritisnite in zadržite namensko tipko na zgornjem robu mobitela, ikona Aplikacije > Fotoaparat ali prek nastavljene bližnjice na zaslonu
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela in izberite Tiho
Preklop med profili v meniju aplikacije imate prednastavljena profila DeskHome in CarHome
Kako do spleta v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Splet (ikona zemlje)
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja ali prek menija Nastavitve > Brezžično omrežje > Mobilna omrežja > Podatki so omogočeni - odstranite kljukico
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 mobitel ne omogoča izbora L1/L2
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Odklep tipkovnice tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite po zaslonu navzgor
Prikaz URA-DATUM da, na zaslonu
Izbira jezika v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite > Jezik in tipkovnica > Izberi jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom ni mogoče snemanje
Hitri dostop do imenika na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite Meni Zasebnost > Ponastavitev nastavitev (geslo ni potrebno)